Български (България)English (United Kingdom)

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС271
mod_vvisit_counterВЧЕРА679
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА271
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ950
mod_vvisit_counterВСИЧКО2112383
first
  
last
 
 
start
stop
Home PROJECTS
ПРОЕКТИ
Учебна визита - Майя Радева
Written by Administrator   
Thursday, 05 May 2011 00:00
There are no translations available.

ОТЧЕТ

УЧЕБНИ ВИЗИТИ 2010-2011

 Регистрационен номер

 

2010-SV-02-BG-LLP-03051

Селекционна година

2010

Номер на договора

LLP-2010-SV-45

Трите имена на участника във визитата

Майя Николова Радева

Тема на визитата

Европейски и глобални измерения на образованието

Целеви език

Английски

Страна на провеждане на визитата

Словения

Продължителност на визитата

11.04-15.04.2011 г.

 

I.              Съдържателен отчет

1.    Подготовка преди провеждането на визитата

При подготовката си за учебната визита наблегнах на систематизирането на информация, която показва: как нашата образователна система, във всички степени и етапи, е обвързана с европейските програми за преподаване и учене, как са ангажирани учениците в дейности, произтичащи от насоките за формиране на осемте ключови компетентности. След това се постарах да изработя аргументирана презентация, показваща участието на учителите и учениците от СОУ „Христо Ботев”, град Кубрат в посочените дейности. Отделих време за овладяване на пакет от понятия на английски език, отнасящи се учебния план и учебните програми, с които ще се борави при груповата работата по темата на визитата ”Европейски и глобални измеления на образованието”

 

2.    Знания и умения, придобити по време на визитата

Съществена част от визитата беше посветена на етапите и звената в образователната система на Словения /основно училище, детска градина, професионално училище и гимназия/  и институциите, работещи за прилагане на европейските програми в страната – Национален образователен  институт, Обществен отворен университет и Национална агенция – CMEPIUS и др. От голяма полза за мен са изводите, които се налагат след сравнение с българската образователна система, нашите учебни планове и контактите ми с подобни институции в България. Смятам, че сегашното състояние на подобни звена в нашата страна показва ориентираност  и тясна връзка с тенденциите, характерни и за другите европейски държави; за мен като главен учител беше полезно да науча каква е посоката на повишаване на квалификацията на учителите и да се убедя, че новите технологии /използване на интерактивни дъски и мултимедия/ и доброто владеене на английски език са само средства за по-успешен образователен процес и пълноценна образователна среда. Силно съм впечатлена от организирането на разнообразни курсове за продължаващо образование за възрастни и енергичността на екипа от Отворения университет в град Птуй. Качеството на образованието в Словения е постигнато не само с реформи в учебните планове и програми, подобни на нашите, но и с осигуряването на модерна материална база и оптимално финансиране на хранене във всички училищни степени.

3.    Резултати след провеждането на визитата: в професионалното развитие и в институционален план

Посещението в Словения на институции, подобни на нашата ми даде възможност да направя сравнение за нивото на преподаване и обучение в нашето училище и да споделя с колегите си кои дейности биха могли да се актуализират и модернизират. Смятам за мое задължение да започна изработването и прилагането на тематични материали за интерактивна дъска и с другите учители да отговорим на нуждата от прилагане на нови средства за визуализация, обучение и оценка по различните учебни предмети.  Имам идеи за усъвършенстване на моята лична професионална компетентност, които се зародиха от общуването с колегите от Словения – самообразование и разширяване на набора от използвани методи и подходи.  При учебната визита създадох контакти, които ще направят по-успешно международното сътрудничество на нашето училище при работа по европейски програми и проекти.

4.    Разпространение на информацията и опита след приключване на визитата

За представянето на дейностите и институциите, с които се запознах по време на учебната визита съм подготвила презентация и видео. Достъпни са на сайта на училището и ги представих пред учениците от 8-10 клас и учителите по общообразователни предмети. Организирах сбирка с председателите на методическите обединения, пред които споделих всички модели на организация, които наблюдавах  по време на учебната визита, както и тези представени от другите участници. При пряката ми работа в учебните часове наблягам на подходи за повишаване на мотивацията и прилагане на дейности, чрез които да се усъвършенстват ключовите компетентности и използвам всяка възможност за работа между ученици от различни възрасти. Изработих кратък английско – български речник с термини, които са полезни при боравене с европейските програми.

 5.    Планове за продължаващи дейности (в това число и проекти по различните секторни програми на Програма „Учене през целия живот”)

В групата по програмата „Учебни визити” имаше представители на средни училища /Италия, Естония/, с които имаме готовност да започнем работа за подготовка на нови проекти по подпрограма „Коменски”,  както и идеи за обмен на успешни обучителни практики и готови дидактически материали, като в тези дейности ще се включат всички участници от групата.

 Майя Радева

Download:

Речник на честно използваните термини, при работа по Европейски проекти:       

Last Updated on Thursday, 05 May 2011 07:54
 
Учебна визита - Татяна Дочева
Written by Administrator   
Friday, 07 January 2011 10:16
There are no translations available.

От 28 ноември до 3 декември 2010 година като част от група от 9 участници - ръководители на институции свързани с образованието и учители от Полша, Белгия, Испания, Естония, Турция и Унгария директорът на СОУ „Христо Ботев” – Кубрат Татяна Дочева, беше на учебна визита в Нотингам – Обединено Кралство. Програма „Учебни визити" е част от „Хоризонталната програма" на Програма „Учене през целия живот", дейност „Политически развития и иновации". Целта на учебните визити е да насърчават и подкрепят политическото развитие и сътрудничество на общоевропейско ниво в контекста на ученето през целия живот. Темата на визитата беше „Подобряване на достъпа, равнопоставеността, качеството и ефективността на образованието и обучението на хора в с обучителни трудности и/или увреждания”.

Download:      

Last Updated on Saturday, 06 December 2014 17:08
 
Проект „Европейски училища за Жива природа”
Written by Administrator   
Thursday, 18 February 2010 12:35
There are no translations available.

                   Проект „Европейски  училища за Жива природа”

Тревогата за бъдещето на човечеството и грижата за бъдещето на природата вървят ръка за ръка.

Улисан във всекидневните си грижи, човекът рядко е  успявал навреме да предвиди онова, което реално го заплашва. Тъй е било,  когато е знаел твърде малко за себе си и за обкръжаващия го свят, и по-късно, когато става неразумно дързък благодарение на познанията си.

         От месец януари 2010 година   членовете на клуб”Екология”  при  СОУ”Хр.Ботев” работят  съвместно  с представителството за България на WWF/ Световна фондация  на дивата природа/. Като партньори по  проекта „Европейски училища за Жива природа”  ние  участваме в дейности за опазване на природата в България.Резултатите от дейността  ни ще бъдат представени на Световната конференция по Екология в Австрия през месец май 2010 год.

Last Updated on Thursday, 18 February 2010 12:36
 
TITLE OF THE PROJECT "Clean rivers for the clean seas"
Written by Administrator   
Saturday, 14 November 2009 18:06

Beginning of the project – August 2009 – ending- June 2011

Participants: Turkey, Great Britain, Italy, Latvia, Romania and Bulgaria

 

The project has ecological purposefulness. Its purpose is to support the researching on the condition for local water basins. Another purpose is to make popular the ideas for saving natural resources and to bring together the young people from Europe by familiarizing the culture and the history to the other countries. The final purpose is to perfect the students’ foreign language skills 

Last Updated on Thursday, 22 November 2012 10:46
 
TITLE OF THE PROJECT - “A ROCK-GARDEN ECO-CORNER”
Written by Administrator   
Friday, 13 November 2009 16:13

TITLE OF THE PROJECT -  “A ROCK-GARDEN ECO-CORNER”

Manager of the project-Elka Dimitrova

Participants-the Ecology club

Deadline-2009

 

The project has been approved within the framework of the “Clean Environment” National Campaign and is financed by the Ministry of the Environment. Creating a rock-garden enriched students’ knowledge about different dendrology species, contributed to their planting skills as well as encouraged their sense of responsibility in protection of the environment.

A lot of activities were taken within the framework of the project. Trees and bushes were planted and the lawns in the school area were cleaned. A ‘green fence’, facing the street by the school, is being built. The following companies contributed to realize the project: The Ecology Department at the Municipality Administration, “Kubratska Gora” Company and The State Forestry Office in Kubrat.  Students, teachers, parents and the school’s staff worked together hard to carry the project out.

Last Updated on Wednesday, 18 November 2009 18:31
 
« StartPrev12345NextEnd »

Page 4 of 5
farmakosha.com