Български (България)English (United Kingdom)
Home PROJECTS
ПРОЕКТИ
Проект „Бъди приятел”
Written by Administrator   
Wednesday, 27 March 2013 21:55
There are no translations available.

Стартира работата по Проект BG051PO001-4.1.05-0151 „Бъди приятел”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства”, в рамките на приоритетна ос 4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. ОУ ”Христо Смирненски” гр. Кубрат е водеща организация, а СОУ ”Христо Ботев” гр. Кубрат – партньор. По този проект ще работят 17 учители от двете училища и 114  ученици ще получат достъп до работа по клубове, възможност за екскурзии и плувно лято.

На 25.03.2013 г. в ритуалната зала на Читалище „Св.Св. Кирил и Методий”  се проведе официална среща на учителите и учениците, работещи по проекта. Господин Володя Войков – директор на ОУ ”Христо Смирненски” и ръководител на проекта, пожела на всички ползотворна работа. Координаторът на проекта – г-жа Гюлназ Солакова представи презентация, чрез която запозна учениците с екипа от учители и предстоящите дейности и мероприятия.

В ОУ”Христо Смирненски”са сформирани следните клубове:

Ø  „Зелен кът” с ръководител Валентина Борисова

Ø  „Танцово изкуство” с ръководител Денка Неделчева

Ø  „Млад журналист” с ръководител Катя Димитрова

Ø  „Спортен клуб” с ръководител Красимир Иванов

Ø  „Приложни изкуства” с ръководител Дончо Христов

В СОУ”Христо Ботев” ще функционират:

Ø  клуб „Театрална студия” с ръководители Пламена Овчарова-Вутова и Нуршен Халилова

Ø  клуб „Компютърен свят” с ръководител Валентина Димитрова

Ø  клуб”Толерантност” с ръководител Росица Христова

Ръководители дейности са: Марина Йорданова, Любка Мишева, Марийка Христова

За летния отдих на децата-участници в проекта се плануват плувно лято и екскурзии:

Ø  Ученическа екскурзия до с. Иваново – пещера -„Орлова чука“ – крепост Червен с пикник

Ø  Ученическа екскурзия до Свещари и местността Демир баба

Ø  Посещение на 3D кино във Варна

Ø  Еднодневна екскурзия до с. Сребърна и Силистра

Децата – членове на създадените клубове получиха емблеми с логото на проекта. Учениците се разделиха, очаквайки с интерес предстоящите дейности.

Клуб „Млад журналист”, ръководител Катя Димитрова

 http://project-be-a-friend.weebly.com/

   


Last Updated on Tuesday, 09 July 2013 17:08
 
СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОТЧЕТ за осъществените дейности в град Гура Хуморулуй, Румъния
Written by Administrator   
Wednesday, 20 March 2013 09:35
There are no translations available.

СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОТЧЕТ 

за осъществените дейности

“TRADITIONAL CUSTOMS OF FOUR SEASONS”,  Договор № LLP-2011 –COM-MP-046, финансиран по Програма “Учене през целия живот”, секторна програмата “Коменски”

По проекта “TRADITIONAL CUSTOMS OF FOUR SEASONS” в периода 3 -7 март 2013 г. бяха осъществени 12 мобилности за членове на колектива на СОУ “Христо Ботев”, град Кубрат до град Гура Хуморулуй, Румъния

В партньорската среща взеха участие:


¨       Учителите:

1.      Майя Николова  Радева

2.      Цветомира Маринова Стефанова

3.      Биляна Димитрова Атанасова

4.      Росица Цонева Христова

  И

¨       Учениците:

  1. Тодор Дениславов Тодоров
  2. Мелин Бехнурова Бейтиева
  3. Изабела Цветомирова Иванова
  4. Кристина Миткова Иванова
  5. Георги Пламенов Георгиев
  6. Венсан Георгиев Найденов
  7. Свилен Георгиев Дечев
  8. Едис Орхан Ахмед


Посещението в град Гура Хуморулуй, Румъния се проведе между 3.03 и 7.03.2013 г. В късния следобед на 3.03.2013 г. бяхме топло посрещнати от ученици и учители от партньорското училище. Някои от учениците се познаваха от предишни срещи и това помогна за бързата адаптация и създаване на приятелска атмосфера. На 4 март участвахме в първата среща между всички гости и колектива на училището „Теодор Балан“. Оказа се, че дори традициите ни по посрещането на гости си приличат. В Румъния, като нас, посрещат гостите си с хляб и сол. Посетихме класните стаи и кабинетите и се запознахме с много учители и ученици, открихме прилики, както и интересни идеи за дейности, които да приложим в нашето училище. В двора на училището всички се включиха в засаждането на „Дървото на партньорството“.  Денят продължи с шествие по улиците на града – целта беше да се популяризира проектът сред жителите му. По-късно бяхме топло приветствани от кмета на града и учениците споделиха с какво ги е обогатила работата по темата „Народни обичаи от четири сезона“. Сътрудник на кмета разказа, че град Гура Хуморулуй е подобрил значително инфраструктурата и икономическия си потенциал, благодарение на европейските проекти, в които е участвал. Посетихме съоръженията, с които се гордеят жителите град - седалков лифт и ски-писта, също построени по програми на ЕС.

С общите усилия на домакини и гости беше организиран концерт от народни песни и танци. Имаше много вълнения преди изпълнението пред публика и радост след отличното представяне. В концерта се представиха ученици от различни възрасти от домакините, а в публиката имаше много родители, граждани и представители на местните институции. Българската делегация представи две народни песни: „Мари, Станку“ и „Залюбила малка мома голям ерген“, както и два народни танца – Право хоро и Дунавско хоро. Представянето ни включваше още филм за обичая „Мартеници“. След изпълнението си българските участници подариха саморъчно направени мартеници на всички гости.

Тясно обвързана с темата на проекта е местната музейна експозиция, която още веднъж ни убеди колко са близки обичаите и традициите на хората от балканските страни. Посещението в музея беше съпроводено с беседа на английски език, изнесена от ученици – домакини.

За да се подчертае връзката между настоящето и бъдещето, всички партньори представиха пред участниците презентации на тема „Опазване на околната среда“, разкриващи различните гледни точки на младите европейци за проблемите на планетата. Друг важен акцент беше посещението на Университета в Сучава, който има партньорски взаимоотношения с университети от страните на участниците. Любезните домакини от канцеларията на ректора разказаха за работата на най-атрактивните факултети в университета и обясниха какви са възможностите за обучение на чуждестранни студенти.

Сериозно внимание беше отделено на популяризирането и усъвършенстването на уменията за изработване на различни предмети за бита и сувенири по време на работните ателиета в училището – домакин. Учениците рисуваха, оцветяваха, плетоха, изработваха украшения, боядисваха яйца с традиционни мотиви и т.н. Всички гости се включиха в дейностите и придобиха нови умения. За учителите беше изключително полезно посещението на часове и наблюдението на техники за изработване на типични украси от учениците.

По време на посещението в Румъния се запознахме с различни примери за традиционни занаяти от околностите на град Сучава – грънчарство, дърворезба, иконопис, тъкачество и т.н. Посетихме исторически музеи, където учениците можаха да сравнят наученото в часовете по история с представените там исторически факти.

Срещата в град Гура Хуморулуй беше изключително успешна, заради активната подготовка и отлично представяне на българските участници. Повиши се тяхното самочувствие, усъвършенстваха се уменията им за представяне пред публика и комуникацията на английски език.

              

Last Updated on Wednesday, 27 March 2013 11:18
 
Майя Радева - Индивидуална квалификационна дейност, програма Коменски, 2012_IST_COM_090
Written by Administrator   
Sunday, 07 October 2012 16:10
There are no translations available.

Майя Радева – Главен  учител 5.-12. клас и учител по биология и здравно образование и музика взе участие в обучение по програма Индивидуална квалификационна дейност за учители, Коменски,  програма „Учене през целия живот”2012-2-BG1-COM02-07222, на тема „Окуражаване на творческото мислене”. Обучението се проведе в Прага, 16-22.09.2012 г. Дейностите по време на обучението бяха насочени към усъвършенстване на уменията за повишаване на мотивацията и окуражавана на творческия процес в класната стая.

Прочете повече на:

http://mayradeva.alle.bg/

Last Updated on Sunday, 07 October 2012 16:19
 
Traditional customs of four seasons
Written by Administrator   
Wednesday, 21 December 2011 14:26
There are no translations available.

 

На 14.12.2012 г. (петък) се проведе коледен празник „Нашите традиции - нашето богатство”, посветен на предстоящите празници и организиран във връзка с участието на нашето училище в международния проект „Народни обичаи от четири сезона“, програма „Учене през целия живот“, секторна програма Коменски. Учениците, ангажирани в проекта, подготвиха игри и любопитни въпроси и организираха едно незабравимо събитие за по-малките.  Повече от 90 ученици от пети и шести клас се състезаваха в забавни игри, където показаха знания за празниците от обредния календар, народните инструменти, танците и фолклорните области. Победител в състезанието стана отборът на 5. в клас. Участниците изпълниха народни песни, научиха нови факти за българския фолклор и играха хора.

Екипът на проекта желае на всички:

Весели празници и мирна и честита Нова година!

 

Успешно представяне на участници в международната среща в Ковал, Полша по проекта „Народни обичаи от четири сезона“

TRADITIONAL CUSTOMS OF FOUR SEASONS”, Договор № LLP-2011 –COM-MP-046, финансиран по Програма “Учене през целия живот”, секторна програмата “Коменски”

По проекта TRADITIONAL CUSTOMS OF FOUR SEASONS в периода 6-10 май 2012 г. бяха осъществени 11 мобилности за членове на колектива на СОУ “Христо Ботев”, град Кубрат до град Ковал, Полша. В партньорската среща взеха участие:

¨       Учителите:

1.       Силвия Мирчева Христова

2.       Майя Николова  Радева

3.       Цветомира Маринова Стефанова

4.       Марийка Христова Илиева

и

¨       Учениците:

1.       Вероника Миленова Горанова

2.       Стоил Красимиров Ганев

3.       Гергана Александрова Панчева

4.       Памела Тихомирова Няголова

5.       Цветелина Стефанова Стефанова

6.       Георги Пламенов Георгиев

7.       Едис Орхан Ахмед

 

Пътуването на 6.05.2012 г. включваше транспорт със самолет и автобус през Букурещ и Варшава до Ковал. През първия работен ден – 7 май, се проведе среща за запознаване на гости и домакини в концертната зала на местната пожарна служба. Срещата включваше: поздравление от кмета на град Ковал; историческа информация за града и училището; разходка за запознаване с историческите и туристическите забележителности на града – музеят, църквата, паметника на Кажимеж III Велики. Същия ден бяха представени и подготвените от всеки от партньорите народни обичаи от различни сезони. Всяка делегация се опита да пресъздаде чрез дейности, декори, танци, песни и носии най-характерните обичаи за своята страна. Българската делегация представи: -филм за дейностите на учениците при изработването и окичването на мартеници; - кратка пиеса за Гергьовден с песен, танци и традиционни дейности като събиране на роса, бране на цветя и билки,  люлеене и наричания за здраве и плодородие. Всички гости се присъединиха към хорото в края на представянето. След това учениците и учителите участваха в работилница за изработване на декоративни цветя. Вечерта завърши с танци. На следващия ден дейностите се проведоха в училището на домакините. Първо беше организирано посещение на учебни часове от учениците, а учителите присъстваха на урок за изработване на традиционна украса от първокласници. По-късно посетихме архитектурно – етнографския комплекс „Kłóbka”- Купка и освен, че се потопихме в бита на полското село от края на 19. и началото на 20. век участвахме в анимация – „Началното училище от началото на 20. век”. След обяда всяка от делегациите представи презентация за националната си образователната система, учителите се включиха в дискусии за ефективността и проблемите на образованието на техните страни, а ученици в спортни занимания и игри. Беше организиран и урок по приготвяне на характерни полски сладки. Вечерта приключи с много забавления в „ караоке” – стил.

През последния ден от гостуването делегациите участваха във вълнуваща екскурзия до старинния град Торун. Там посетихме различни забележителности и научихме много исторически факти за града. Денят завърши с концерт от фолклорни песни с участието на фолклорен състав от града- домакин, а гостите се представиха чрез групови и индивидуални изпълнения на народни песни. С този концерт приключи посещението в град Ковал, Полша.

Мнението на всички участници е, че между нашите традиции се откриват общи дейности, които са свързани със смяната на сезоните. В земеделските райони усилената работа започва с настъпването на пролетта и това личи в обичаите на всяка от страните, участвали в срещата. Всеки народ спазва свои ритуалите, чрез които се надява природата да е благосклонна и годината да донесе здраве и плодородия на семейството.

Всички дейности по време на срещата са документирани със снимки и видео.

 


Международен проект Traditional customs of four seasons

  „Народни обичаи от четири сезона”,

 Секторна програма Коменски 2011-TR1-COM06-24282

Мотиви: Тъй като живеем в земеделски район, ще работим за задълбочаване на разбирането, че земята е наш общ дом и зависим от всички промени в природата.  Предвиждаме да се разширят познанията за народните обичаи, събрали мъдростта на дедите ни. Младите хора ще попълнят знанията си за връзките  на човека със заобикалящия го свят, отразени в българските традиции от различните сезони.

Продължителност: 1.08.2011 – 31.07.2013

Партньори: Румъния, Полша, Турция и България

Цели, дейности и продукти:

1.     Да се проучат и сравнят  народните традиции- песни, танци и облекло;

2.     Да се проследи как промените в природата се отбелязват в народните обичаи и да се изработи календар на обичаите за всеки сезон;

3.     Да се усъвършенстват уменията за комуникация на английски език;

4.     Да се създаде лого, да се създаде и поддържа уебсайт на проекта;

5.     Да се изработи книжка – каталог на народните инструменти;

6.     Дейностите по проекта да послужат за мотивиране на учениците и допълване на темите в часовете;

Всички ученици, желаещи да се включат :

o   Да общуват на английски език на ниво, съответстващо на възрастта им.

o   Да са комуникативни и активно участващи в живота на училището;

o   Да притежават умения, съответстващи на проектните дейности.

Координатор: Майя Радева

 

Критерии за подбор на участници в пътувания в чужбина

Ученици от 6 -11 клас, вкл. желаещи да участват в пътуванията  2012/ 2013 г.  трябва да:

1.     Подготвят презентация /РР – 20 слайда/, кратък видеофилм / 6 мин./ или web site;

Продуктите трябва да представят нашето училище, града, региона и страната като цяло и в контекста на темата на проекта Traditional customs of four seasons,Работен език: Английски

2.     Участват активно в подготовката на международната среща в Кубрат;

3.     Се включат активно в планираните дейности, да покажат инициативност и умения за комуникация на английски език и работа в екип;

4.     Представят в писмен вид мотивите си за участие в проекта и опишат личните си впечатления от участието си в дейностите;

5.     Изпълняват в срок поставените задачи и проявяват творчество и предприемчивост;

6.     Притежават подходящите умения  за осъществяване на дейностите при гостуването;

7.     Общуват на английски език на ниво, съответстващо на възрастта им.

 

Проект  „Народни обичаи от четири сезона”, дейности  2011/2012

Краен срок

Дейност

Участници

16.09.2011

След 6 час

Организационна среща

Ученици и учители

7.10.2011

Петък

По график

Подготовка за първата среща:

Представяне на готови продукти на английски език за училището, града, региона и страната в контекста на проектните цели

Ученици  от 5-7 и 8 а клас

Ученици  от  9-11 клас вкл.

 

29.10.2011

 В паралелките чрез отбелязване на празници от обредния календар  и популяризиране на идеите – снимки, видеоклип, изложби и т.н.

Работа с учениците в часовете

20.11-24.11.2011

Проектна среща в Кубрат

Ученици и учители от всички партньорски държави

30.11.2011

Представяне на идеи за лого и девиз на проекта:

-         Продукти, изработени на програмите MS Paint, Photoshop, CorelDraw, MS Power Point или програми по избор;

-         Рисунки изработени с цветни моливи, бои или пастели;

/препоръчителни елементи менче, здравец, шевици, носии и други традиционни символи/

/задължителен елемент логото на програмата/  

Ученици от 5-12 клас

Най-добрите предложения ще бъдат наградени.

Готовите рисунки и продукти се предават на г-жа М. Радева или на e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

19.12.2011

Макети, пресъздаващи народни обичаи

Всички желаещи ученици

16.12.2011

Писмено изложение за личната мотивация за включване в проекта и участието в международната среща в Кубрат

Всички желаещи ученици

30.12.2011

Конкурс за лого

Всички желаещи

20.01.2012

Презентация за срещата в България

Координатор

20.01.2012

Работна среща на учителите

 

20.02.2012

Избор на лого онлайн

http://traditionalcustomsoffourseasons.info/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=48

http://traditionalcustomsoffourseasons.info/

20.02.2012

24.02.2012

Колективно изработване на мартеници

 

До

9.03.2012

1.Календар на българските обичаи;

2.Кратка пиеса „Пролетни празници“ ”възстановка” на обичай

Учениците, работещи по проекта

 

6.05-9.05.2012

Партньорска среща в Ковал, Полша

-         Видеоурок за избран народен танц

-         Кратка пиеса „Пролетни прадници“

Ученици с най-високи резултати от дейностите, подбрани по пол, възраст, умения за общуване на английски език и работа в екип и умения, съответстващи на дейностите, предвидени за срещата

30.05.2012

Отчет за дейностите и пътуването

 

 


Многонационален ученически проект

 „Народни обичаи от четири сезона”

LLP 2011-1-TR1-COM06-24282

 От 21 до 24 ноември 2011г. в Средно общообразователно училище Христо Ботев”- град Кубрат, по проекта „Народни обичаи от четири сезона”  гостуваха  повече от 40 ученици и учители от град Карс – Турция, град Ковал – Полша и град Гура Хуморулуи – Румъния.  Проектът се финансира от Европейската програма „Учене през целия живот”, секторна програма Коменски – многонационални училищни партньорства, и е с продължителност от 1.08.2011 до 31.07.2013 г.

Предвидени са различни инициативи, с които да се проучат и представят обичаи и традиции във всяка от държавите – участници; да се проследи как обичаите следват промените в природата и да се популяризира мъдростта, че човекът е обвързан с  промените през всеки от четирите сезона; да се научи кои са най-тачените празници в календара на всяка от страните - участници. Така чрез съживяване на народните традиции ще се заздравят връзките в семейството и общността и ще се  постигнат идеите за толерантност и  приятелство.

Програмата на първата среща включваше:

¨       Изложба  с предмети, типични за  българския бит от 19. и началото на 20. век;

¨       Презентации и филми за проучени обичаи, танци и фолклорни облекла;

¨       Забавни игри и загадки за фолклорните традиции;

¨       Срещи с читалищни деятели и фолклорни състави от община Кубрат;

¨       Изложба „Моята идея за лого на проекта”;

¨       Урок по народни танци;

¨       Урок и  дискусия „Обучение на учениците със специални образователни потребности по темите за фолклора и традициите”;

¨       Подреждане на трапеза за Бъдни вечер.

          Домакините и гостите се представиха пред обществеността на  Кубрат по време на концерта „Пъстроцветна шевица”. На концерта присъстваха и възрастни хора от Дом за стари хора с. Тертер.

          Включвайки се в предвидените дейности, участниците упражняват уменията си да общуват на английски език  и  подготвят програмата за следващите срещи. По проекта активно работят ученици  от всички възрасти от СОУ „Христо Ботев” с помощта на родителите си и учителите Цветомира Маринова, Марийка Христова, Росица Христова, Петя Трофилева,  Здравко Вутов, Стоян Черников, Илиян Илиев, Нуршен Халилова, Пламена Овчарова – Вутова,  Силвия Христова и координатора на проекта Майя Радева.

 

Пожелаваме ви здраве, късмет и много успехи през новата 2012 година. Весели празници!

От екипа на проекта


               

 


 


Calendar of planned activities on

“Traditional Customs of Four Seasons “

Comenius multilateral partnership

Project No 2011-1-TR1-COM06-24282

 

 

 

Approx. starting date

Description of mobility and other activities

For motilities

Partners involved

15/9/2011

Establish initial contacts for the project

 

All of us

3/10/2011

Meeting among teachers in each school and selection of students for the project

 

All of us

21/10/2011

Organizing and preparation of the first meeting

 

All of us

29/10/2011

Beginning of work with students in the class

 

All of us

20/11/2011

First transnational meeting - arrival

Bulgaria

Guests

21/11/2011

Power Point presentation of partners school, city, region and country;

Check our web page - confirm common work, places of meetings and sharing responsibilities

Bulgaria

All of us

All partners’ coordinators

22/11/2011

Students and teachers visit some cultural places to know the host country

Students will learn each other's folk dances

Bulgaria

All of us

23/11/2011

Brainstorming; how can we teach our traditional customs and dances to children and how can we join disable students to these activities.

A small folk dance concert to elderly people who haven't relatives.

Farewell dinner : students , parents and teachers

Bulgaria

Teachers

 

All of us

24/11/2011

Departure

Bulgaria

Guests

 

Involve disabled students in the folk dances and other activities.

 

All of us

 

Everybody has heard about Comenius project at each school.

 

All of us

 

How do we teach our traditional folk dances to children?

 

All of us

16/12/2011

Exhibitions with materials about our meetings

 

All of us

1912/2011

Display the logo contest and choose the three best ones

 

All of us

20/01/2012

Meeting of teachers at every school

 

All of us

20/02/2012

Voting our logo online in our web page

 

All of us

6/05/2012

Arrival in Poland

Poland

Guests

7/05/2012

The small play – performance connected with the traditional customs of each country

Poland

All of us

8/05/2012

Power Point presentation about educational system of each country - “How can we motivate students towards the learning of other languages?”

Poland

All of us

9/05/2012

Students and teachers visit some cultural places to know the host country

Poland

All of us

9/05/2012

Concert with folk songs

Poland

All of us

10/05/2012

Departure

 

Guests

Summer work

Creating  a short movie about  “How to prepare typical dish” or

a short movie about folk dances

 

Each school

19/11/2012

We collect photos for calendar 

Turkey

All of us

20/11/2012

Students and teachers visit some cultural places to know the host country

Turkey

 

21/11/2012

A leaflet with the typical instruments of each country – collecting the ideas

A short movie presentation “How to prepare typical dish”

Turkey

All of us

4/03/2012

Power point presentation about conserving of nature and planting a tree of our partnership

Romania

Each school

5/03/2012

Students and teachers visit some cultural places to know the host country

Romania

 

6/03/2012

We present our calendars

Romania

 

 

Last Updated on Thursday, 07 February 2013 15:22
 
Учебна визита - Майя Радева
Written by Administrator   
Thursday, 05 May 2011 00:00
There are no translations available.

ОТЧЕТ

УЧЕБНИ ВИЗИТИ 2010-2011

 Регистрационен номер

 

2010-SV-02-BG-LLP-03051

Селекционна година

2010

Номер на договора

LLP-2010-SV-45

Трите имена на участника във визитата

Майя Николова Радева

Тема на визитата

Европейски и глобални измерения на образованието

Целеви език

Английски

Страна на провеждане на визитата

Словения

Продължителност на визитата

11.04-15.04.2011 г.

 

I.              Съдържателен отчет

1.    Подготовка преди провеждането на визитата

При подготовката си за учебната визита наблегнах на систематизирането на информация, която показва: как нашата образователна система, във всички степени и етапи, е обвързана с европейските програми за преподаване и учене, как са ангажирани учениците в дейности, произтичащи от насоките за формиране на осемте ключови компетентности. След това се постарах да изработя аргументирана презентация, показваща участието на учителите и учениците от СОУ „Христо Ботев”, град Кубрат в посочените дейности. Отделих време за овладяване на пакет от понятия на английски език, отнасящи се учебния план и учебните програми, с които ще се борави при груповата работата по темата на визитата ”Европейски и глобални измеления на образованието”

 

2.    Знания и умения, придобити по време на визитата

Съществена част от визитата беше посветена на етапите и звената в образователната система на Словения /основно училище, детска градина, професионално училище и гимназия/  и институциите, работещи за прилагане на европейските програми в страната – Национален образователен  институт, Обществен отворен университет и Национална агенция – CMEPIUS и др. От голяма полза за мен са изводите, които се налагат след сравнение с българската образователна система, нашите учебни планове и контактите ми с подобни институции в България. Смятам, че сегашното състояние на подобни звена в нашата страна показва ориентираност  и тясна връзка с тенденциите, характерни и за другите европейски държави; за мен като главен учител беше полезно да науча каква е посоката на повишаване на квалификацията на учителите и да се убедя, че новите технологии /използване на интерактивни дъски и мултимедия/ и доброто владеене на английски език са само средства за по-успешен образователен процес и пълноценна образователна среда. Силно съм впечатлена от организирането на разнообразни курсове за продължаващо образование за възрастни и енергичността на екипа от Отворения университет в град Птуй. Качеството на образованието в Словения е постигнато не само с реформи в учебните планове и програми, подобни на нашите, но и с осигуряването на модерна материална база и оптимално финансиране на хранене във всички училищни степени.

3.    Резултати след провеждането на визитата: в професионалното развитие и в институционален план

Посещението в Словения на институции, подобни на нашата ми даде възможност да направя сравнение за нивото на преподаване и обучение в нашето училище и да споделя с колегите си кои дейности биха могли да се актуализират и модернизират. Смятам за мое задължение да започна изработването и прилагането на тематични материали за интерактивна дъска и с другите учители да отговорим на нуждата от прилагане на нови средства за визуализация, обучение и оценка по различните учебни предмети.  Имам идеи за усъвършенстване на моята лична професионална компетентност, които се зародиха от общуването с колегите от Словения – самообразование и разширяване на набора от използвани методи и подходи.  При учебната визита създадох контакти, които ще направят по-успешно международното сътрудничество на нашето училище при работа по европейски програми и проекти.

4.    Разпространение на информацията и опита след приключване на визитата

За представянето на дейностите и институциите, с които се запознах по време на учебната визита съм подготвила презентация и видео. Достъпни са на сайта на училището и ги представих пред учениците от 8-10 клас и учителите по общообразователни предмети. Организирах сбирка с председателите на методическите обединения, пред които споделих всички модели на организация, които наблюдавах  по време на учебната визита, както и тези представени от другите участници. При пряката ми работа в учебните часове наблягам на подходи за повишаване на мотивацията и прилагане на дейности, чрез които да се усъвършенстват ключовите компетентности и използвам всяка възможност за работа между ученици от различни възрасти. Изработих кратък английско – български речник с термини, които са полезни при боравене с европейските програми.

 5.    Планове за продължаващи дейности (в това число и проекти по различните секторни програми на Програма „Учене през целия живот”)

В групата по програмата „Учебни визити” имаше представители на средни училища /Италия, Естония/, с които имаме готовност да започнем работа за подготовка на нови проекти по подпрограма „Коменски”,  както и идеи за обмен на успешни обучителни практики и готови дидактически материали, като в тези дейности ще се включат всички участници от групата.

 Майя Радева

Download:

Речник на честно използваните термини, при работа по Европейски проекти:       

Last Updated on Thursday, 05 May 2011 07:54
 
« StartPrev12345NextEnd »

Page 3 of 5
farmakosha.com