Български (България)English (United Kingdom)
Начало ПРОЕКТИ, ИЗЯВИ, УЧАСТИЯ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ Дейностти на клуб „Моят приятел компютъра“, група за занимания по интересени с ръководител Цветомира Маринова Стефанова
Дейностти на клуб „Моят приятел компютъра“, група за занимания по интересени с ръководител Цветомира Маринова Стефанова
Написано от Administrator   
Четвъртък, 04 Юли 2024 22:02

Обучението бе насочено към овладяване на начални знания, умения и отношения, свързани с изграждане на дигиталната грамотност на учениците чрез създаване на компютърни модели на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях. Акцентът в обучението е върху усвояване на знания и умения за работа с дигитални устройства, с програмируеми устройства, създаване на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия и повторения чрез визуална среда за блоково програмиране (платформата Code.org). Реализирането на компютърните модели във визуална среда се подготвя с нагледни материали в позната за учениците среда и изпълнение на алгоритми със средства на тази среда. Учениците използват програмна среда, чрез която създават свои интерактивни истории и анимации. При развиване умения по програмиране се усъвършенстват умения за прецизност при детайли чрез задаване на характеристиките на обектите и управлението на движението им. Обучението бе с практическа насоченост.

В края на занятията бе проведено състезание между участниците, на което присъстваха родители и ученици от 2. клас.