Български (България)English (United Kingdom)
Начало ПРОЕКТИ, ИЗЯВИ, УЧАСТИЯ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ Дейностти на клуб „В света на кодирането“, група за занимания по интересени с ръководител Цветомира Маринова Стефанова
Дейностти на клуб „В света на кодирането“, група за занимания по интересени с ръководител Цветомира Маринова Стефанова
Написано от Administrator   
Понеделник, 10 Юни 2024 00:00

Обучението в групата е насочено към повишаване знания, умения и отношения, свързани с изграждане на дигиталната грамотност на учениците чрез създаване на компютърни модели на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях. Акцентът в обучението е върху надграждане на усвоени вече знания и умения за работа с дигитални устройства, създаване на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия и повторения чрез визуална среда за блоково програмиране (платформата https://scratch.mit.edu/). Реализирането на компютърните модели във визуална среда се подготвя с нагледни материали в позната за учениците среда и изпълнение на алгоритми със средства на тази среда. Учениците използват програмна среда, чрез която създават свои интерактивни истории и анимации. При развиване умения по програмиране се усъвършенстват умения за прецизност при детайли чрез задаване на характеристиките на обектите и управлението на движението им. Обучението бе с практическа насоченост.

Учениците от клуба участваха в Националното състезание по компютърно моделиране, общински кръг. Петима от тях се класираха за областния кръг, като Мария и Мартин от 3.б клас завоюва второ и трето място. В края на занятията бяха представени проектите си пред своите съученици.