Български (България)English (United Kingdom)

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС1490
mod_vvisit_counterВЧЕРА983
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА2473
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ21900
mod_vvisit_counterВСИЧКО3343893
first
  
last
 
 
start
stop
Home SCEDULE Механизъм за морално и материално стимулиране на учителите и учениците
Механизъм за морално и материално стимулиране на учителите и учениците PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 19 November 2023 21:27
There are no translations available.

 

 

                                                                                              УТВЪРЖДАВАМ!

          ДИРЕКТОР:  ………………              

                       Росица Христова

Механизъм

за морално и материално стимулиране на учителите и  учениците

в СУ „ХРИСТО БОТЕВ“- гр. Кубрат

І. ЦЕЛ:

 

            Поощряване и награждаване на ученици и учители,  постигнали високи резултати  в  учебната и извънкласна дейност, като се популяризира   сред обществеността техния висок професионализъм, граждански принос, талант и значими постижения.

 

ІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 

1.     Педагогическият съвет на СУ ”Христо Ботев” поощрява високите постижения на учениците в учебната, извънкласната  и извънучилищната дейност; доброто им поведение и техния принос в развитието на училищната общност чрез морални и материални награди като:

1.1.  В края на всяка учебна година  присъжда  награда  „Зрелостник на годината“ .

1.2.  В края на всяка учебна година  пълните отличници от 2 до 12 клас се награждават  с книга и грамота.

1.3.  В края на всяка учебна година отличници и изявени ученици от 9-12 клас се награждават с грамоти и материални награди и с еднодневна екскурзия /при реализирани икономии в бюджета/

1.4.  В края на всяка учебна година с решение на ПС се присъжда награда  „Клас на годината“.

1.5.  Директорът и класните ръководители изпращат благодарствени писма до  родителите за достойни прояви и изяви  на техните деца.

1.6.  В края на учебната година  учениците  без никакви отсъствия да се наградят с грамота и с еднодневна екскурзия /при реализирани икономии в бюджета/.

1.7.  Награждава  ученици,  носители на международни или национални награди.

 

2.     Педагогическият съвет на СУ ”Христо Ботев” награждава учители, постигнали високи резултати  в учебната и извънкласната дейност по някои от следните критерии:

2.1.  Да са участвали в регионални, национални или международни учителски конференции  или подобни форуми;

2.2.  Да прилагат иновативни подходи в учебно-възпитателния процес;

2.3.  Да са организирали училищни събития за активно приобщаване на родителите към дейността на училището;

2.4.  Техни възпитаници да имат успешни изяви на областно, национално или международно равнище през изминалия едногодишен период;

2.4.1.       при участие  на ученици и класиране до 3 място в национални олимпиади учителят се награждава с грамота и парична награда в размер определен от ПС и Синдикалната организация.  /до 200 лв./

2.4.2.       При класиране на ученици до трето място в национални състезания и форуми по календара на МОН,  учителят се награждава с грамота и парична награда. /100 лв./

2.4.3.       При класиране на  ученици до пето място на  областен кръг на олимпиада учителят се награждава с грамота и  парична награда./ до 100 лв./

2.5.          За развитие на клубна дейност в училище и нейни изяви  на  училищно и извънучилищно ниво учителят се награждава с грамота и  парична награда.  /до 100 лв./

           

 Механизмът за морално и материално стимулиране на учителите и  учениците  е актуализиран на заседание на Педагогическия съвет, Протокол №3/14.11.2023 г. и утвърдени със Заповед №159/15.11.2023 г.

 

Last Updated on Sunday, 19 November 2023 21:27
 
farmakosha.com