Български (България)English (United Kingdom)

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС1161
mod_vvisit_counterВЧЕРА1684
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА7329
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ15820
mod_vvisit_counterВСИЧКО3337813
first
  
last
 
 
start
stop
Home SCEDULE Учебна 2023-2024 година ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ НА УЧЕБНАТА 2023/2024 година
ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ НА УЧЕБНАТА 2023/2024 година
Written by Administrator   
Sunday, 19 November 2023 21:20
There are no translations available.

 

                                                                                                                                                         УТВЪРДИЛ:                                 

                                                                                                                                                                        Директор:

                                                                                                                                                                                          /Росица Христова/    

                                                                                                

СУ  “ХРИСТО БОТЕВ ” ГР. КУБРАТ

 ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС  ПРИ  ЗИМНИ УСЛОВИЯ НА УЧЕБНАТА 2023/2024 година

 ЦЕЛ : Създаване на условия в училището за нормален учебен процес и завършване на учебните срокове и учебната година,определени с училищните  планове и графикът за учебното време

 ДЕЙНОСТИ :

 1.    Профилактика на отоплителната  инсталация – горелки, помпи, радиатори, щрангови тръби, котли и др. с цел недопускане на аварии през отоплителния период.   

   септември-октомври

 Отг. Огняр

                                     Контролира В.Божанов, ЗДУТД

2.    Подмяна на счупени стъкла и по възможност уплътняване на прозорците в класните стаи на корпусите .

септември-октомври  Отг. Работникът   поддръжка

                                      Контролира: Венко Божанов, ЗДУТД

3. Проверка на наличните и закупуване на материали за почистване на снега и опесъчаване при поледица.

                                      октомври

                                    Отг. Домакинът на училището

                                    Контролира: В.Божанов, ЗДУТД 

4.  Запознаване на родителите с начина на съвместни действия  при  трудности, възникнали с отоплението  и извозването на децата през зимата, породени от лоши метеорологични условия.     октомври –ноември

                                    Отг. Класните р-ли

                                    Контролира: В. Петрова, ЗДУД

6. Стриктно спазване на годишните планове и програми от учителите и готовност за преминаване към ОРЕС при евентуални принудителни прекъсвания на учебни занятия, свързани с лоши метеорологични условия.                                                                   

           септември-юни

                                    Отг. Преподавателите

                                    Контролира – В. Петрова, ЗДУД

 7.   При силно застудяване и невъзможност за осигуряване на достатъчно добро отопление -  изготвяне на вариант за намаляване на часовете от 40 на 30-35 мин.и започване на учебните занятия 8:00 ч. -  8.30 ч., след съгласуване с  РУО на МОН -  Разград.

                                     Отг.Директорът 

8.  При силен снеговалеж,търсене на съдействие от община Кубрат относно безопасно  извозване на пътуващите ученици и съдействие от ученическо общежитие за настаняване при необходимост.

                                    Отг. Директорът

 Планът  за осигуряване на нормален учебен процес  при  зимни условия е приет на заседание на Педагогическия съвет, Протокол №3/14.11.2023 г. и утвърдени със Заповед №159/15.11.2023 г.

 
farmakosha.com