Български (България)English (United Kingdom)
Home SCEDULE Учебна 2023-2024 година Национална програма „Без свободен час“ – модул „Без свободен час в училище“
Национална програма „Без свободен час“ – модул „Без свободен час в училище“
Written by Administrator   
Wednesday, 18 October 2023 00:00
There are no translations available.

 

Утвърждавам:

             Директор:

                      (Р. Христова)

 

С У  „Х Р И С Т О   Б О Т Е В” -  К У Б Р А Т

 

Национална програма „Без свободен час“ – модул „Без свободен час в училище“

 

Училищна програма за часовете,  които не се водят от учители – специалисти – учебна 2023/2024г.

 

Име

Фамилия

 

Теми

1.      

Невин

Мустафова

Законът на привличането – силата на осъзнатото намерение

2.      

Найден

Нанев

„Етикетът – вчера и днес”

3.      

Анка

Иванова

„Умеем ли да общуваме”

„Малко известни факти за известни писатели”

4.      

Марийка

Христова

„Вечната конфронтация между родители и деца”

„Етикет за тийнейджъри”

„Жаргонът в общуването”

5.      

Леман

Хамдиева

„Традиционни празници във Великобритания и САЩ“

6.      

Биляна

Атанасова

 „Известни забележителности в САЩ и Великобритания“

7.      

Каролина

Иванова

„Традиции и обичаи в Великобритания”

Английска,Американска и българска образователна система“

8.      

Алтан

 Мехмедов

 Автомобилът в живота на човека

Изработване на обемни фигури от хартия

9.      

Димо

Митев

„Забавна математика”

„Математически фолклор”

„История на математиката”

10.   

Нургюл 

Солак

„Забавна математика”

„Математически фолклор”

„История на математиката”

11.   

Даниела 

Йорданова

„Забавна математика”

„Математиката в другите науки”

„Има ли оправдана агресия”

12.   

Виждан

Мухаремова

„Интернет пристрастяване – болестта на 21 век”

„Изработване на клипове- методи и програми”

„Компютърна рисунка”

13.   

Цветомира

Стефанова

„Интернет пристрастяване – болестта на 21 век”

„Изработване на клипове- методи и програми”

„Компютърна рисунка”

14.   

Чавдар

Черников

„Безопасен Интернет”

„Изработване на презентация”

„Компютърна рисунка”

15.   

Стефка

Александрова

Ролеви игри: Толерантност. Решаване на конфликти. Откриване на интереси. Себепознание. Екипност.

16.   

Валентина

Димитрова

„Енергия и околна среда”

„ЦЕРН- бъдещето на съвременната наука”

„Бъдеще на Вселената”

17.   

 Айсел

Вели Реджебова

 Цветята в моята градина

18.   

Петя

Димитрова

Речев етикет и общуване

Езикова култура

Правописни правила

19.   

Елка

Димитрова

„Рационално хранене на младите хора”

„Агресията сред младите хора”

20.   

Майя

Радева

„Пубертет и психично здраве”

„Е-ресурси за обучение”

21.   

Борислав

Борисов

„Любопитни факти от историята”

„Алкохолът- усмихнатият враг на здравето”

„ Да не се боим от различията- общуване и толерантност

22.   

Иванка

Алексиева

„Велики географски открития”

„Богатствата на световния океан“

23.   

Росица

Христова

„Да поговорим отново за СПИН”

„Дискриминация и предразсъдъци”

„Толерантност”

24.   

Силвена

Богданова

„Рационално хранене на младите хора”

„Агресията сред младите хора”

„Чудесата  в природата”

25.   

Дарина

Николова

„Екологични катастрофи”

„Национални паркове и резервати“

26.   

Красимира

Александрова

Европейски съюз. Европейски парламент. Културна идентичност.

27.   

Диана

Илиева

„Да отгледаме своя обяд”

„Как  да планираме семейния бюджет”

28.   

Ивелин

Иванов

Влиянието на спорта върху здравето на човека.

Здравословен начин на живот.

29.   

Илиян

Илиев

„Спортни игри”

30.   

Нина

Цонева

Традиции и обичаи в САЩ и Великобритания

31.   

Елеонора

Стефанова

Спортът -национална гордост

32.   

Стоян

Черников

Художникът и неговото време

33.   

Йорданка

Отт

1984 – Романът антиутопия на Дж.Оруел

Епопеята „Война и мир“

34.   

Мария

Добрева

Светът, България и околната среда

Здравето на планетата е в моите ръце

35.   

 Алтан

Мехмедов

Зелена енергия, Проект за умна оранжерия, Автомобили на бъдещето

36.   

Цветалина

Генчева

Гласът – най-древният инструмент; Как да говорим и пеем пред публика

37.   

 Евгений

Лазаров

Здравни познания и хигиена на храносмилателната система; Хигиена на сърдечно-съдовата система

 

 

Програмата е приета на заседание на Педагогическия съвет – Протокол № 13/14.09.2023 г. и e утвърден със Заповед №863/14.09.2023 г. на директора на СУ „Христо Ботев“

 
farmakosha.com