Български (България)English (United Kingdom)
Начало ПЛАН-ПРИЕМ, ДЗИ, НВО СПИСЪК НА ДЕЦАТА, ПРИЕТИ В ПЪРВИ КЛАС НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. КУБРАТ
СПИСЪК НА ДЕЦАТА, ПРИЕТИ В ПЪРВИ КЛАС НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. КУБРАТ
Написано от Administrator   
Петък, 02 Юни 2023 09:42

 

СПИСЪК НА ДЕЦАТА, ПРИЕТИ В ПЪРВИ КЛАС НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. КУБРАТ

 

по ред

Име, презиме, фамилия

1.      

Ада Дженгиз Айдън

2.      

Азра Хюсеин Неджми

3.      

Айхан Хасан Илхан

4.      

Арлен Риза Ислям

5.      

Алмир Хасан Кочаш

6.      

Аслъ Салим Назми

7.      

Атанас Ивайлов Атанасов

8.      

Ая Метин Назми

9.      

Берк Хюсеин Осман

10.   

Беркай Бейханов Ниязиев

11.   

Велизара Теодорова Симеонова

12.   

Веселин Руменов Христов

13.   

Виктор Галинов Василев

14.   

Дея Николаева Илиева

15.   

Джихан Сунаев Сабриев

16.   

Димитър Диянов Димитров

17.   

Езги Джунейтова Османова

18.   

Ейлюл Орхан Осман

19.   

Ерем Алиев Мехмедов

20.   

Ерен Бенанов Беязидов

21.   

Есер Денис Рафиев

22.   

Жаклин Сюлейман Ергин

23.   

Зейнеб Шенолова Шевкъева

24.   

Ирем Мертанова Илкнурова

25.   

Йоанна Йорданова Стоянова

26.   

Каан Кемал Кадир

27.   

Кристиан Павлинов Овчаров

28.   

Лора Стаменова Станчева

29.   

Мелис Мерал Лютфи

30.   

Мерве Атче Бехти

31.   

Мете Бехчет Джелил

32.   

Мустафа Синанов Селиманов

33.   

Никол Николаева Върбанова

34.   

Павел Николаев Петров

35.   

Полина Боянова Ряховлиева

36.   

Синем Сали Мехмед

37.   

Суна Байрам Олгунджу

38.   

Тамер Хюсеинов Невзатов

39.   

Туана Сонер Артар

40.   

Умут Хасан Алиш

41.   

Хюсеин Салим Селим

 

 

 

 Родителите на класираните деца подават заявления за записването им в срок до 09.06.2023г

 

Свободните места след първо класиране ще бъдат обявени на 14.06.2023г.

 

Директор: Росица Христова

 

LAST_UPDATED2
 
farmakosha.com