Български (България)English (United Kingdom)
Начало ПЛАН-ПРИЕМ, ДЗИ, НВО Списък на първокласните разпределени по паралелки за учебната 2022-2023 година
Списък на първокласните разпределени по паралелки за учебната 2022-2023 година
Написано от Administrator   
Петък, 01 Юли 2022 00:00

 1.а клас

1. Акън Сейханов Билялов
2. Анъл Юджел Джеват
3. Ахмед Алиев Ахмедов
4. Берай Бейнуров Бейсимов
5. Десислава Стоянова Стоянова
6. Едиз Севджанов Ибраимов
7. Езги Исмаилова Исмаилова
8. Езра Дахил Осман
9. Елеонора Станиславова Николова
10. Емре Кенанов Алие
11. Кайра Ерсин Реджеб
12. Калоян Цветалинов Кръстев
13. Найден Десиславов Димов
14. Рая Станиславова Тодорова
15. Селин Кенанонва Хамдиева
16. Семих Севгинов Юкселов
17. Сиян Нурхан Шеремед
18. Сияна Петкова Руменова
19. Тимур Нурхай Хамил
 
1.б
1. Берат Бейхан Неджати
2. Божидара Михайлова Маринова
3. Божидар Християнов Христов
4. Боян Михайлов Маринов
5. Галин Сергеев Станков
6. Гамзе Биргюл Исмаил
7. Дилхан Гюнер Фикри
8. Диляй Джунейтова Джеватова
9. Едис Левент Зюкрюев
10. Еслим Айдън Рейхан
11. Ипек Исмет Назим
12. Корай Кямилов Сюлейманов
13. Магдалена Миленова Митева
14. Мария Георгиева Енчева
15. Мерхан Мерал Сезгин
16. Мирай Хюсеин Али
17. Надежда Станимирова Стоянова
18. Озан Рейхан Неджми
19. Преслав Мартинов Пламенов
20. Цветомира Теодорова Драганова
 
1.в
1. Айкут Ерсинов Мехмедов
2. Аксел –Ата Илтер Незамедин
3. Баран Ремзи Рейхан
4. Даниел Ивайлов Петров
5. Драгомира Ивайлова Драганова
 6. Едже Орхан Мустафа
7. Елиф Айханова Гюрсесова
8. Естел-Виждан Илтер Незамедим
9. Илайда Илиянова Георгиева
10. Илайда Тезджанова Османова
11. Мелек Селиме Ахмед
12. Ниляй Джемилова Исмаилова
13. Озан Оканов Неждетов
14. Озан Турхан Кърмъзъ
15. Саня Александрова Александрова
16. Симай Фикриева Тейфъкова
17. Тимур Шерифов Реджебов
18. Теодора Руменова Тодорова
19. Харун Нихат Алиосман
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAST_UPDATED2
 
farmakosha.com