Български (България)English (United Kingdom)

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС6
mod_vvisit_counterВЧЕРА1354
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА1360
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ30952
mod_vvisit_counterВСИЧКО3138667
first
  
last
 
 
start
stop
Home ПЛАН-ПРИЕМ, ДЗИ, НВО Процедура по кандидатстване след завършен VII клас - стъпка по стъпка
Процедура по кандидатстване след завършен VII клас - стъпка по стъпка
Written by Administrator   
Friday, 25 June 2021 08:16
There are no translations available.

 

Процедура по кандидатстване след завършен VII клас

-        стъпка по стъпка

За да продължат образованието си в осми клас, учениците задължително подават заявления за участие в класиране, независимо от техните резултати от НВО по БЕЛ и по математика.

ü Подаването на документи за участие в първи етап на класиране е в периода от 05 до 07 юли 2021 г.  Заявления за участие в класиране за първи и трети етап ще се подават по следните начини:

 

·        онлайн чрез електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/  (без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;

·       със съдействие на СУ „Хр. Ботев“, през профила на ученика в рамките на работния ден;

·        със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – Разград, в рамките на работния ден.

 

ü  Входът в платформата https://priem.mon.bg/ за подаване на заявлението за участие в първи и трети етап на класиране се осъществява чрез въвеждане на входящия номер и кода за достъп от служебната бележка на ученика. Тази опция е валидна за всички кандидат-гимназисти, независимо от училището, в което са завършили VІІ клас. Попълването на заявлението и подреждането на желанията в него е важна част от процеса на кандидатстване! Независимо от резултатите на ученика от НВО по български език и литература и по математика, профилите и специалностите от професии следва да се подредят според неговите желания. Това означава: на първо място в заявлението да се впише най-желания профил или най-желаната специалност, на второ – следващата по желание специалност и т.н. Няма ограничение за броя на посочените профили и/или специалности. Желанията се избират от падащото меню в рубрика „Желания“.    

 

Учениците, които кандидатстват след завършен VІІ клас следва да отговарят на следните условия:

1.    За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

2.    Здравословното им състояние да не е противопоказно за специалностите от професии, за които кандидатстват.

Заявленията за участие в първи и трети етап на класиране в училищата се подават от учениците в присъствието на техен родител.

 

ü При подаване на заявленията са необходими следните документи:

·        оригинал на служебната бележка с резултатите от НВО по БЕЛ и по математика, издадена от училището, в което се е обучавал ученикът в VІІ клас;

·        оригинал и едно копие на свидетелството за завършено основно образование;

·        оригинал на медицинско свидетелство на кандидата - само при кандидатстване за специалности от професии във всички професионални гимназии и в училищата с професионални паралелки.  

·        документ за самоличност на кандидата.

ü Обявяването на списъците с класираните ученици на първи етап е до 13 юли 2021 г. на електронната страница на МОН    https://priem.mon.bg/ и на сайта на РУО – Разград.

 

ü Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаването на заявление за участие във втори етап на класиране е до 16 юли 2021 г.  Учениците, приети по първо желание, задължително се записват в училището, в което са приети в срок до 16 юли 2021 г. В противен случай губят мястото си и ще могат да участват само в третия етап на класиране за обявените свободни места. Учениците, приети по второ и следващо желание в срок до 16 юли 2021 г. имат следните възможности:

·        да се запишат в училището, в което са приети;

·        да подадат заявление за участие във втори етап на класиране.

ü Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което е класиран кандидатът!  В това заявление учениците нямат право да пренареждат желанията си, но запазват мястото си от първо класиране!   

 

ü Необходими документи за записване в училището, в което ученикът е класиран:  

·        оригинал на свидетелство за завършено основно образование;

·        оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.

ü Във втори етап на класиране участват:

·        кандидатите, които са класирани на първи етап и са подали заявление за участие във втори етап на класиране;

·        Във II етап на класиране участват автоматично и ученици, които са кандидатствали и не са били класирани след I етап, без да е нужно подаване на ново заявление.

ü Кандидатите, класирани по второ и следващо желание на първи етап, които не са се записали и/или не са подали заявления за участие във втория етап не участват във втория етап на класиране и губят мястото си. Обявяването на списъците с приетите на втори етап на класиране е до 20 юли 2021 година включително на електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/ и на сайта на РУО – Разград. Записването на приетите ученици на втори етап на класиране е до 22 юли 2021 година в училището, в което е приет кандидата. Необходими документи за записване в училището, в което ученика е класиран:

·        оригинал на свидетелство за завършено основно образование;

·        оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.

ü Обявяването на записалите се ученици и на броя на свободните места след втори етап на класиране е на 23 юли 2021 г. на страницата на РУО - Разград.  

 

ü Документите за участие в трети етап на класиране ще се подават от 26 до 27 юли 2021 година включително по следните начини:

·        онлайн чрез електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/

·        в училището, в което учениците завършват VІІ клас;

·        в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си в VІІІ клас.

При подаване на заявленията са необходими следните документи:

·        оригинал и копие на свидетелство за завършено основно образование;

·        служебна бележка (оригинал) от училището с резултатите от НВО по БЕЛ и по математика;

·        медицинско свидетелство (оригинал и копие) само при кандидатстване в професионални паралелки;

·        документ за самоличност на кандидата;

  ВАЖНО:

·        документите за участие в класирането се приемат задължително в присъствието на ученик и родител;

·        при подаване на заявление за трети етап на класиране кандидат-гимназистите попълват ново заявление, в което вписват само паралелките, в които има обявени свободни места;

·        за едно желание се счита вписването на един ред от списъка с незаети места след втори етап на класиране;

·        желанията се подреждат според предпочитанията на кандидата.

ü Обявяването на списъците с класираните на трети етап на класиране е на 29 юли 2021 година на електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/ и на сайта на РУО – Разград.   Необходими документи за записване в училището, в което ученика е класиран:

·        оригинал на свидетелство за завършено основно образование;

·        оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.

ü  Записването на приетите ученици на трети етап на класиране е на 30 юли 2021 г. Обявяването на свободните места след трети етап на класиране е до 02 август 2021 г. на електронната страница на РУО – Разград. Попълването на свободните места след трети етап на класиране и записването се определя от директора на съответното училище в срок до 10 септември 2021 г. включително.    

 
farmakosha.com