Български (България)English (United Kingdom)
Home МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ ERASMUS+ ERASMUS + КД3 - FIERST На 18-20 октомври в гр.Плевен се проведе първото обучение на ПУО /Професионална учеща се общност/ СУ „Христо Ботев“, гр.Кубрат
На 18-20 октомври в гр.Плевен се проведе първото обучение на ПУО /Професионална учеща се общност/ СУ „Христо Ботев“, гр.Кубрат
Written by Administrator   
Friday, 25 October 2019 06:57
There are no translations available.

    На 18-20 октомври в гр.Плевен се проведе първото  обучение на ПУО /Професионална учеща се общност/  СУ „Христо Ботев“, гр.Кубрат  по проект

 “From Innovators in Inclusive Education to Real Scale Transfer” FIERST     https://prepodavame.bg/about/

    По време на обучението бяха обсъдени 3 ключови въпроса::

·       Сътрудничеството и неговото значение в контекста на училището.

·       Какво представляват уменията на ХХI век и защо са важни за учениците?

·       Какво представлява ПУО и какви са ролите на учителите в ПУО?

 ПУО - Кубрат  работи съвместно за обсъждане на избор на конкретно умение и елементи на това умение, които ще развива целенасочено като екип в рамките на учебната 2019 - 2020 г. 

  След градивна дискусия  ПУО – Кубрат избра умението „Работа в екип“.

  Според една от най-кратките дефиниции за работа в екип това е „съвместна дейност за постигане на обща цел“. Умението за работа в екип е част от социалните и междуличностни умения, които водят до житейски и кариерни успехи. Умението за работа в екип допринася за включващо образование, като позволява на учениците да развият търпение и толерантност, уважение и взаимопомощ. Работата в екип помага на учениците да се учат не само от учителя, а и един от друг, да събират различни идеи и да се обогатяват интелектуално от взаимодействието си с другите.

 ПУО - Кубрат

  

Last Updated on Friday, 25 October 2019 07:06
 
farmakosha.com