Български (България)English (United Kingdom)
Home МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ ERASMUS+ ERASMUS + КД3 - FIERST СУ “Христо Ботев“, гр.Кубрат започна работата по проект From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST).
СУ “Христо Ботев“, гр.Кубрат започна работата по проект From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST).
Written by Administrator   
Monday, 07 October 2019 10:07
There are no translations available.

 

Проект FIERST е финансиран по програма “Еразъм +”, Ключова дейност 3 и се осъществява паралелно в 5 европейски държави - България, Румъния, Естония, Великобритания и Швеция.

Основна цел на проекта е да популяризира добри практики за приобщаващо образование чрез развиване на умения на 21-ви век у учениците и създаване на професионални учебни общности в училищата.

            В България партньори по проекта са “Заедно в час”, Министерството на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор.

            В момента тече втората година на проекта, като през миналата година близо 80 учители от осем училищни екипа от различни области на България участваха в първата фаза. Те преминаха през обучения и бяха подкрепени в развиването на професионални учебни общности в своите училища. Един от ключовите изводи след първата година беше, че обмяната на добри практики между колеги и споделянето на полезни преподавателски ресурси са изключително ценни за учителите.

         СУ „Христо Ботев“ е сред 18-те училища, одобрени за участие във втора фаза на европейския проект. В рамките на проекта техните екипи се обучават в теми като създаване на професионални учебни общности в училище и стратегии за развитие на умения на 21-ви век в учениците. Всяко училище избира едно умение, по което работи с учениците си през цялата година, а в края ѝ ще сподели резултатите с широка група колеги и експерти на специално събитие. СУ “Христо Ботев” е фокусирало своите усилия за развиване на  умение 21-ви век у учениците – работа в екип.

 

Last Updated on Tuesday, 25 February 2020 16:15
 
farmakosha.com