Български (България)English (United Kingdom)

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС1485
mod_vvisit_counterВЧЕРА983
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА2468
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ21895
mod_vvisit_counterВСИЧКО3343888
first
  
last
 
 
start
stop
Home АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ Инфо 147 - Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Инфо 147 - Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Written by Administrator   
Wednesday, 20 March 2019 09:37
There are no translations available.

 

1. Наименование на административната услуга

 

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

 

2.Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

 

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 84, т. 6 и т. в)

 

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт

Директорът на училището

 

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

 

Учениците от последния гимназиален клас, които желаят да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити, подават заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката, до директора на училището.

 

5. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.

Утвърждават се ежегодно от министъра на образованието и науката.

 

6. Начини на заявяване на услугата.

 

Лично
 

7. Информация за предоставяне на услугата по електронен път.

 

Услугата не се предоставя по електронен път.


8. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

За съответната сесия на държавните зрелостни изпити


9. Такси или цени

 

Не се дължат

 

10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионалното управление на образованието

Министерството на образованието е науката

 

 

11. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

 

Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд

 

 

12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

/електронен адрес на институцията/

 

 

13. Начини на получаване на резултата от услугата

 

Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице

 

 

Last Updated on Wednesday, 20 March 2019 09:39
 
farmakosha.com