Български (България)English (United Kingdom)

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС1473
mod_vvisit_counterВЧЕРА983
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА2456
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ21883
mod_vvisit_counterВСИЧКО3343876
first
  
last
 
 
start
stop
Home АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ Инфо 141 - Издаване на диплома за средно образование
Инфо 141 - Издаване на диплома за средно образование
Written by Administrator   
Wednesday, 20 March 2019 09:26
There are no translations available.

 

1. Наименование на административната услуга

 

Издаване на диплома за средно образование

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт

 

Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование


3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт

 

Директор на училището


4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

 

Издаване на дипломата по реда на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:

Диплома за средно образование се издава на всички ученици, придобили средно образоване

   Дипломата се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.

– Дипломата се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8/2016 г.

След регистрирането дипломата се въвеждат като основни данни и сканирани изображения в Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация,

 

5. Начини на заявяване на услугата

 

           За предоставяне на услугата не е необходимо заявяване. Диплома се издава на всички ученици, придобили средно образование.


6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя

 

Услугата не се предоставя по електронен път

 

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт


            Безсрочен


8. Такси или цени


           Не се дължат

 

9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

 

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката


10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

 

Отказът за издаване на диплома се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

/електронен адрес на институцията/

12. Начини на получаване на резултата от услугата.

 

Готовите дипломи се получават на място в училището лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.

Last Updated on Wednesday, 20 March 2019 09:29
 
farmakosha.com