Български (България)English (United Kingdom)
Съобщение
Written by Administrator   
Thursday, 26 October 2017 19:45
There are no translations available.

ДОГОВОР БС – 33.16-1-004/02.10.2017 г.

ПРОЕКТ „ПЪСТРИ КАМЪЧЕТА“

Приоритет 1. Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства

През учебната 2017/2018 г. СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат ще работи по проект „Пъстри камъчета“, финансиран по КП 33.16-2017 от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства  (ЦОИДУЕМ)  гр. София. 

Целта на проекта е да се подпомогне преодоляването на изоставянето на децата по отношение на придобиването на социални умения и свободно владеене на български език.

Включването в клубовете ще даде възможност на учениците чрез игри, драматизации, състезания и викторини  да  преодолеят  езиковата бариера в училище. Ще се доразвият и ще се съхранят придобитите им когнитивни и социални умения.     

Проектът обхваща ученици от 7 до 14 години от етническите малцинства, които срещат обучителни затруднения и са застрашени от отпадане от училище. Участието на учениците в проекта ще осмисли свободното им време, като направи училището и учебните занятия забавни и привлекателни. За нуждите на проекта са включени петима доброволци за съвместни дейности.

48 ученици от училище, ще бъдат разпределени в три клуба: „Мисля, творя, мечтая“ с ръководител Нуршен Халилова, „Млад природолюбител“ с ръководител Елка Игнатова и „Приятели на книгата“ с ръководител Петя Димитрова. Ще бъде сформиран и „Родителски клуб“, който ще участва в дейността на ученическите клубове и ще помага на ръководството за справяне с възникнали проблеми/решаване на казуси.

Дейностите по проекта са свързани с:

·         Повишаване на знанията на учениците за културата на етносите, чрез различна литература;

·         Приобщаване на учениците от малцинствата и техните родители към училищния живот;

·         Обогатяване на социалния опит и набора от социални роли на децата;

·         Повишаване квалификацията на учителите за работа в мултикултурна среда;

·         Създаване на ефикасен модел за възпитаване на етническа толерантност и приятелство, както и за привличане и задържане на децата в училище чрез клубните дейности.

Проектът е с продължителност  9 месеца  и е на стойност 14 106 лв.

 

Ръководител на проекта: Пламена Овчарова-Вутова

/гл. учител в начален етап/

 

 

 

Last Updated on Thursday, 26 October 2017 19:46
 
farmakosha.com