Български (България)English (United Kingdom)
Клуб Млад природолюбител
Written by Administrator   
Wednesday, 29 March 2017 20:04
There are no translations available.

Отбелязване на „22 март – Световен ден на водата”

Това е  поредица от дейности, които участниците в  клуб „ Млад природолюбител” извършиха:

-          21.02.2017 г.- Среща с агроинженер г-жа Владимирова на тема „ Разумно използване на минералните торове и пестицидите с цел намаляване на замърсяването на подпочвените води”.

По време на срещата участниците в клуба получиха отговори на много въпроси. Г-жа Владимирова им обясни действието на различните минерални торове и пестициди, като наблегна на факта, че използването става в точно определено количество, за да се избегне натрупването им в подпочвените води;

-          09.03.2017 - Среща и с еколога на  община Кубрат г-жа Халилова.

С приветствие на кмета на община Кубрат Алкин Неби започна срещата на участниците в клуб „ Млад природолюбител с еколога г-жа Халилова. По време на срещата участниците в клуба бяха запознати с екологичните проблеми в общината. По предложение на г-жа Халилова децата приеха поканата да създадат собствен зелен кът в града, като залесят в него дървета и храсти;

-          14.03.2017 г.- Изследване качеството на питейната вода съвместно с представител на РЗИ г-жа Йорданова.

 Г-жа Йорданова запозна младите природолюбители с Наредба 9 за качеството на питейната вода и дейността на институцията, която представлява. После всички заедно направиха проба на питейната вода в града и установиха, че тя има сравнително висока твърдост;

-16.03.2017 г. Уреждане на изложба с рисунки на художници  5/8 клас на тема „ Водата – извор на живот”;

21.03/ 22.03.2017 – Изготвяне на презентации на тема „ Водата – извор на живот” и „ Защо хабим водата?”.

Презентациите бяха представени  пред училищната общност и качени във Facebook, за да бъде популяризирана идеята, че водата трябва да се пести

24.03.2017 г. – Посещение на пречиствателната станция за пречистване на битови води.

С голям интерес от страна на природолюбителите премина и посещението на ПСОВ.

Инженер химик Йорданова им показа всички съоръжения за пречистване на отпадъчните води и им обясни основните етапи на процеса.

Last Updated on Wednesday, 29 March 2017 20:13
 
farmakosha.com