Български (България)English (United Kingdom)
Начало ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ към СУ "Христо Ботев"
ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ към СУ "Христо Ботев"
Написано от Administrator   
Сряда, 03 Януари 2024 00:00

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ

СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. КУБРАТ

 

Председател: Милен Христов Христов представител на родителите на децата и учениците в СУ „Христо Ботев“

 Членове:

1. Мехриджан Раимова Акифова – представител на финансиращия орган – Община Кубрат 

2.Фатме Сюлейманова Небиева – секретар - протоколчик, представител на родителите на децата и учениците в СУ „Христо Ботев“ , гр.Кубрат

3. Елица Тошкова Митева представител на родителите на децата и учениците в СУ „Христо Ботев“ , гр.Кубрат

4. Женя Георгиева Жейнова  представител на родителите на децата и учениците в СУ „Христо Ботев“ , гр.Кубрат

5. Стела Дончева Бонева представител на родителите на децата и учениците в СУ „Христо Ботев“ , гр.Кубрат

6. Севджихан Раимова Алиева – представител на родителите на децата и учениците в СУ „Христо Ботев“ , гр.Кубрат

7. Милен Христов Христов   – представител на родителите на децата и учениците в СУ „Христо Ботев“ , гр.Кубрат

 Резервни членове:

1. Звезделина Димитрова Маринова представител на родителите на децата и учениците в СУ „Христо Ботев“ , гр.Кубрат

2. Галина Димитрова Енчева представител на родителите на децата и учениците в СУ „Христо Ботев“ , гр.Кубрат

3. Людмил Георгиев Дочев представител на родителите на децата и учениците в СУ „Христо Ботев“ , гр.Кубрат

4. Десислава Младенова Лампадова представител на родителите на децата и учениците в СУ „Христо Ботев“ , гр.Кубрат

       С право на съвещателен глас в работата на Обществения съвет ще участват:

      1.  Каан Самир Велиев от 11 клас – Председател на Ученическия съвет

2. Аляра Кенанова Алиева от 10 клас - Зам. председател на Ученическия съвет

 

LAST_UPDATED2
 
farmakosha.com