Български (България)English (United Kingdom)
Home МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ ERASMUS+ KД2-проект "Learning Foreign Language Through ICT" ”Discussion about ICT methods and tools for foreign language learning” , Гърция 10-13 май 2016
”Discussion about ICT methods and tools for foreign language learning” , Гърция 10-13 май 2016
Written by Administrator   
Tuesday, 31 May 2016 00:00
There are no translations available.

ОПИСАТЕЛЕН ОТЧЕТ

  • Име на проекта- “Learning foreign language through ICT” under the Erasmus + programme ; Project №2015-1-RO01-KA219-015095

”Discussion about ICT methods and tools for foreign language learning”

Място и продължителност на провеждане:    11-th PRIMARY SCHOOL of CHALANDRI

Greece, Athens, Krinon 24& Kriezi ; post code – 152 33 от 10. 05. 2016 – до 13. 05.2016

  • Кои са участниците?

  • Участниците в проекта бяха 11 от 8 държави.

  • Специфика на проекта

  • ” Learning foreign language through ICT ”

Втората среща по проекта се проведе в Атина, Гърция с домакин- 11-то начално училище в Халандри. На фокус бяха постигнатите резултати по проекта до този момент. Всяка държава представи презентация за дейностите и изработените от децата продукти по всяка от темите в проекта. Представени бяха и програми, използвани за постигане на целите на проекта. Много голямо внимание се обърна на груповата работа, координацията на работата между страните участници по проекта,използването на дейностите като мотивация за по- ефективно учене чрез ИТ, дискусията и играта.. Добра тенденция, според партньорите е по- голямата свобода и увереност на учениците в собствените им възможности. Дискутира се и един от проблемите, възникнали по време на работата- не доброто взаимодействие между учителите по ИТ и английски език за целите на проекта. От българска страна няма такива проблеми, благодарение на много доброто взаимодействие на учителите и добрите умения и познаване на множество програми и инструменти за работа по предметите. Обсъдени бяха и резултатите от началния и междинния тест по проекта. Добра тенденция е повишаването на резултатите от началото на проекта до момента на срещата. Всеки ден имаше различна тема, която се дискутираше и се обсъждаха  различните видове ресурси, които могат да се използват с учебна цел и за целите на проекта. Даден ни беше пълен достъп до всички ресурси, с които разполага училището. Имахме свободен достъп до компютърния кабинет, учителската стая, както и всички налични онлайн материали. Разменихме си множество интернет адреси, полезни за работата на учителите, като:

1. Interactive educational computer games

Crosswords: http://www.eslgamesplus.com/interactive-crossword-puzzles/

Parts of speech: http://www.abcya.com/parts_of_speech.htm

Family tree: http://www.education.vic.gov.au/LANGUAGESONLINE/english/sect07/no_4/no_4.htm

Wh- questions: http://www.eslgamesplus.com/question-words-what-where-who-why-when-which-how-grammar-activity/

Comparatives: http://www.eslgamesplus.com/comparatives-superlatives-wild-zoo-animals-vocabulary-grammar-interactive-monkey-fun-activity/

Comparatives: https://www.gamestolearnenglish.com/compare/

Make a sentence: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/make-the-sentences/chores

2. Cartoon story Maker and Memory Game maker

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/games/cartoon/

3. Online Cartoon creator (Storyboard)

http://www.storyboardthat.com/

http://www.toondoo.com/

4. E-book creators

https://littlebirdtales.com/

https://www.storyjumper.com

5. Magazine maker

https://madmagz.com/

Какви са впечатленията Ви от обучението?

  • Организацията, преди и по време на срещата, беше на много добро ниво. Всички дейности бяха добре планирани и организирани. Всеки ден имаше дейности ,свързани с проекта и извън него, като посещение на църква и запознаване с дейностите в услуга на обществеността, музеи,древния храм на Нептун, първият олимпийски стадион, древния театър, Партенона и Акропола.

  • През свободното време беше организирана обиколка на Атина и разходка из центъра и крайбрежието на Атина.

  • Работният процес протичаше много ползотворно, защото всички участници вземаха дейно участие и споделяха опит и идеи за работата по проекта.  Запознахме се с различни програми за изработване на комикси, e-books, кръстословици, занимателни игри,презентации. През цялото време имаше дискусии по възникналите въпроси и много различни мнения, идеи и опит споделени от колеги от различни държави.

По наше мнение срещата , проведена в Атина, ще помогне за реализирането на следващите етапи на проекта. Споделени бяха добри практики и методи на работа при използването на инф. технологии в обучението по чужд език.Много от споделените програми, подходи и материали ще бъдат използвани, както по време, така и след приключване на проекта. Запознахме се с вече готови продукти, като списания, брошури и e- books, на колеги от различни училища , партньори по проекта. Обсъдихме много идеи за изработване на различни ел. продукти по англ. език. Обсъдихме приложението на ИТ в обучението и  ползата за учениците от използването им.Споделихме опит за преодоляването на трудностите при работа с учениците по дадена тема.Приложението на технологиите в обучението и използването им като средство за преподаване, правят уроците по –достъпни и приятни за учениците. Поставянето на конкретни задачи правят учениците по- ангажирани и отговорни към обучението си.

Всички материали както и впечатленията си от визитата ще споделим с колегите си- преподаватели по чужд език.

С всички налични материали , както и с всичко научено ще се опитаме да разнообразим методите си на работа и начините на преподаване  на учениците.По този начин ще стимулираме и учениците за по- ползотворна работа и по- приятен учебен процес.

                                                                                Участниците в работната среща
                

  


          

                

 

                                    Учебни материали и декларация за присъствие

 
farmakosha.com