Български (България)English (United Kingdom)
Home МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ ERASMUS+ KД1 - проект „Знаещи учители. Можещи ученици. Успешно училище“ Усъвършенстване на езика и уменията за преподаване - Великобритания, Лондон, 3.08 - 14.08.2015 г.
Усъвършенстване на езика и уменията за преподаване - Великобритания, Лондон, 3.08 - 14.08.2015 г.
Written by Administrator   
Tuesday, 01 September 2015 00:00
There are no translations available.

Тема на курса: „Усъвършенстване на езика и уменията за  преподаване“

„T.T. Language Development & Teaching Skills”

Място и продължителност: Великобритания, Лондон, 3.08 - 14.08.2015 г.

Участници: Участници от 10 държави – Италия, Турция, Япония, Австрия, Аржентина, Испания,  България, Германия, Чехия и Русия.

България – Биляна Димитрова, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Обучаваща организация:

International House London

16 Stukeley Street, London

WC2B 5LQ

Mr. JOSEPH.RIORDAN, JOSEPH.RIORDAN@.com, 020 7117 4180

Описание на дейностите:

Курсът на тема „Усъвършенстване на езика и уменията за  преподаване“ се проведе в Лондон, Великобритания, в институцията INTERNATIONAL HOUSE LONDON с преподавател Зара Розбъроу. Курсът продължи 11 дни - от 4.VIII- до 14.VIII. Участниците в курса бяха 13 от 10 държави. На фокус бяха методите и подходите при преподаване на чужд език. Обучението беше насочено към използване на иновативни методи като smart board и интерактивна дъска.

Основно място в курса заемаха груповата работа, дискусията и играта като методи за преподаване и учене на чужд език. Игровата и груповата работа бяха разгледани и като основен похват при оценката на знанията на учениците. Разгледани бяха различни методи на преподаване, като в центъра е учителят със собствения си опит, а основна роля за извличане на новите знания и умения изпълнява ученикът.

Използването на множество и различни ресурси от „модерния свят“ също е иновация при преподаването. Съвременните песни и интервюта с познати за учениците личности е много добър начин за преподаване и развиване на различни компетентности като слушане, четене, писане, говорене, както и граматика. Обучението става по-достъпно и приятно за учениците, защото включването на известни за тях лица в преподаването прави ученето по-атрактивно.

Груповата работа и множеството игри със състезателен характер обогатяват часовете и ги правят по-достъпни и привлекателни за учениците.

Last Updated on Friday, 09 September 2016 10:21
 
farmakosha.com