Български (България)English (United Kingdom)

ПОСЕТИТЕЛИ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС1500
mod_vvisit_counterВЧЕРА983
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА2483
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ21910
mod_vvisit_counterВСИЧКО3343903
first
  
last
 
 
start
stop
План за дейностите
Написано от Administrator   
Четвъртък, 26 Февруари 2015 16:40

                              

 

Програма Еразъм+

Ключова Дейност: Образователна мобилност за граждани

Тип дейност: Мобилност на персонал в училищно образование

Име на проекта: Знаещи учители. Можещи ученици. Успешно училище

ДОГОВОР НОМЕР - № 2014-1-BG01-KA101-000328

ПЛАН  ЗА  ДЕЙНОСТИТЕ

Дейности при стартиране на проекта:

1.      Сключване на договор с Националната агенция – 15.09.2014

2.      Създаване на досие  на проекта – кореспонденция и текущи дейности - 01.09.2014

3.      Приемане на критериите за избор на бенефициенти на педагогически съвет – до 10 септември 2014 г.

4.      Избор на училищна комисия за подбор на кандидатите – до 10 септември 2014 г.

5.      Утвърждаване със заповед на комисията за подбор и координатор на проекта– до 10 септември 2014 г.

6.      Селекция на бенефициентите

Дейности преди провеждане на мобилностите:

1.      Подаване на документи –до 03.10.2014

2.      Разглеждане на подадените кандидатури от комисията и събеседване с  отговарящите на критeриите- до 06.10.2014

3.      Оповестяване резултатите от подбора на педагогически съвет

4.      Утвърждаване със заповед на директора на одобрените участници.

5.      Сключване на договори между директора и бенефициентите

6.      Осъществяване контакт с организаторите на курса  и предварителна регистрация.

7.      Осигуряване потвърждение  от приемащата страна, удостоверяващо предстоящото обучение

8.      Подготвителни дейности – съгласно плана на кандидата.

9.      Регистриране на участниците в MobilityTool+

10.  Текущ мониторинг и оценка от директора и координатора на проекта.

Дейности по време на мобилността:

1.       Оказване на подкрепа – административна и педагогическа

2.       Текущ  мониторинг и  оценка .

3.       Контакт с организаторите на курса от страна на координатора на проекта.

Дейности след приключване на мобилностите :

1.Изготвяне финансов и съдържателен отчет – за училището – до 5 дни след приключване на мобилността

2. Изготвяне на съдържателен отчет за  Националната агенция- до 20 дни след приключване на мобилността

3. Разпространение на резултатите – съгласно предварително представения план на участника.

4. Продължаващ  мониторинг и периодична  оценка – от директора и координатора на проекта

Дейности по  подготовка на бенефициентите

1.      Обучение  за бенефициентите-  от координатора на проекта  и  гл. счетоводител на училището :

-          Регистриране  в MobilityTool+

-          Работа с  еТwinning платформата

-          Финансово отчитане на мобилността

2.      Самообразоване и самообучение:

-          Езикова подготовка  - актуализиране на компетенциите по работния език на проекта- английски език. Подкрепа ще бъде оказвана от  преподавателите по АЕ в училище.

-          Допълнителна подготовка:

ü  Актуализиране на  информация за страната, в която се провежда мобилността.

ü  Актуализиране на знания за Европейската референтна рамка за ключовите умения и Общата европейска езикова рамка

ü  Запознаване с образователната система на приемащата страна

ü  Предварителен контакт с организаторите на курса и участниците в групата

3.      Подготовка на съпътстващи материали :

ü  Изготвяне на презентации,представящи училището, страната, образователната система и добри практики, свързани с темата на курса.

ü  Подготовка на материали -  брошури, планове на уроци, материали представящи страната и района  и др., които да бъдат предоставяни на другите участници в курса.

Критерии за подбор на  участниците в мобилностите:

/ Утвърдени на заседание на ПС/

1.      Кандидатите да работят в училище;

2.      Добра езикова подготовка  /минимум ниво В2/;

3.      Мотивиран интерес на кандидатите;

4.      Представен план за подготовка и  разпространение;

5.      Регистрация и опит в еТwinning.

6.      Готовност участниците да представят наученото пред останалите учители и заедно да организират прилагането му в класната стая по отношение на:

- Използване най-новите технологии в професионалната  практика

- Техники за работа с деца с обучителни и поведенчески проблеми - за превенция на насилието и  ранното отпадане  от училище

- Методика на преподаване на чужд език

- Мотивиране и активно включване на учениците в дейности

- Практики в ръководството и управлението на процесите в класа и училището .

 

Кандидатите представят мотивационно писмо, план за дейностите, които ще организират в полза на училището и повишаване квалификацията на останалите учители, документ за владеенето на езика /Europass езиков паспорт/, професионална автобиография.

 

Кубрат                                                                                    Директор:

10.09.2014 г.                                                                         Татяна Дочева

LAST_UPDATED2
 
farmakosha.com