Български (България)English (United Kingdom)

ПОСЕТИТЕЛИ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС1485
mod_vvisit_counterВЧЕРА983
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА2468
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ21895
mod_vvisit_counterВСИЧКО3343888
first
  
last
 
 
start
stop
Критерии за подбор на участниците
Написано от Administrator   
Четвъртък, 26 Февруари 2015 16:39

Критерии за подбор на участниците  за мобилност по проект Еразъм + на учителите от СОУ „Христо Ботев”-гр. Кубрат

-кандидатите да работят в училище

-добра езикова подготовка , ниво В1

 - мотивиран интерес на кандидатите

 - представен план за подготовка и  разпространение.

Кандидатите представят мотивационно писмо, план за дейностите, които ще организират в полза на училището и повишаване квалификацията на останалите учители, документ за владеенето на езика /Europass езиков паспорт/, професионална автобиография.

Виждането е учителите да бъдат включени в тематични мобилности, отговарящи както на техните индивидуални интереси и спецификата на дисциплините, по които преподават, така и на училищния план за развите.

Задачата е те да представят наученото пред останалите учители и заедно да организират прилагането му в класната стая

по отношение на:

- Използване най-новите технологии в професионалната  практика

- Техники за работа с деца с обучителни и поведенчески проблеми - за превенция на насилието и  ранното отпадане  от училище

- Методика на преподаване на чужд език

- Мотивиране и активно включване на учениците в дейности

- Практики в ръководството и управлението на процесите в класа и училището .

 

 

Процедура за подбор на кандидатите

-Комисията разглежда кандидатурите .

-Участниците се предлагат за гласуване на заседание на Педагогическия съвет.

-Одобрените кандидати се утвърждават със заповед на директора на училището.

-Сключване на  договор между всеки участник и училището, който ще урежда:

 - финансирането на дейността, изразходването и отчитането на средствата;

 - дейностите, които ще извърши преди и след мобилността.

-С участниците ще бъде договорено включването в личностния му план за професионално развитие на дейности за  запознаване на колеги и сформиране екип от заинтересовани учители за използване наученото  в собствената класна стая, в процеса на обучение и на възпитателна работа.

LAST_UPDATED2
 
farmakosha.com