Български (България)English (United Kingdom)

ПОСЕТИТЕЛИ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС1516
mod_vvisit_counterВЧЕРА983
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА2499
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ21926
mod_vvisit_counterВСИЧКО3343919
first
  
last
 
 
start
stop
Описание на проекта
Написано от Administrator   
Четвъртък, 26 Февруари 2015 16:37

Описание на проекта

В СОУ „Христо Ботев“ – Кубрат се обучават повече от половината от всички  ученици в община Кубрат. Към училището има интерес и, въпреки неблагоприятните демографски процеси, е стабилизиран състав от над 600 ученици. За да осигурим устойчивост на този процес, при  променящата се роля на учителя в днешния променящ се свят, отчитаме необходимостта от нови умения - на учителите и учениците.

Проектът“Знаещи учители. Можещи ученици. Успешно училище“ е по програмата Еразъм+ и се изпълнява по Договор No 2014-1-BG01-KA101-000328  е Център за развитие на човешки ресурси. Той е насочен към учителя като обучаващ се, а чрез него и към учениците. Целта е  мотивиране на учителите да повишават квалификацията си, да изпробват  нови идеи и да споделят наученото с колегите и учениците си. Той ще им даде възможност да бъда информирани и изобретателни, така  че да управляват ефективно своите собствени работни процеси и да  са в състояние да внасят междукултурно разбирателство и мирно разрешаване на конфликти.

Заедно с това,  участвайки във форми извън училище – като обучаем, но и като активен участник, в една съвсем различна среда,  учителят има възможност да погледне своята практика от различна перспектива.

Така той ще може да насърчи  у учениците:

-          по-активно и отговорно участие в образователния процес; 

-          предприемчивост и инициативност, както и да повиши тяхната самооценка;

-          подобряване на уменията им за изучаване на чужди езици, което ще им помогне да разбират и приемат културните различия, както и европейските ценности и по този начин да бъдат активни граждани.

Планираните теми на мобилностите са част от училищния план за развитие, в съответствие с нуждите, обсъдени  в работещите в  училище методически обединения   и с индивидуалните планове на учителите – евентуални участници в мобилностите. Участниците в мобилностите ще бъдат одобрени измежду всички учители, заявили желание за включване. Това ще бъде извършено от училищна комисия по предварително зададени критерии. Водещи са доброто владеене на работния език и планът за прилагане и разпространение на наученото.

В периода, предхождащ мобилностите, дейностите ще се обсъждат и планират с ръководството на училището, с колегите, а в някои аспекти и с учениците. Това рефлектира върху активирането на двете страни – учители и ученици, особено в периода след завръщане от мобилностите и представяне и прилагане в класната стая на  наученото.  

Като по-дългосрочен резултат  ще бъде интегрирането на новости в учебната  програма и във всекидневната работа, разработването на обучителни ресурси и предоставянето им за ползване от широк кръг учители.

От съществена полза ще бъде  придобитият и развит опит в няколко направления:

-          Преподаването на чужд език – както като методика, така и чрез използване на нови техники и похвати, които ще увлекат учениците в усвояването му, ще подобрят процеса на учене и мотивиране на учениците. Заедно с това ще се подобряват езиковите умения – както и на преподавателите по чужд език, така и на останалите учители.

-          Повишаване интереса на учениците към учебните занятия, активно включване в случващото се в училище, създаване на позитивен климат в класната стая и по този начин - предотвратяване  на ранното отпадане от училище.

-          Превенция и справяне с конфликти и агресията и тормоза  в училище  – в различни форми и между различни участници – ученици – учители – родители.

-          Преодоляване на „страха“ на учителите от използване на новите медии и устройства /таблети, айпад/ - това, с което голямата част от учениците се справят с лекота -  и използването им в обучителния процес.

-          Опит в генериране на идеи и  разработване на нови проекти, включващи учители и ученици.

Проектът е планиран за  две години и в него са заложени 12 мобилности - както структурирани курсове, така и посещения на работни конференции на партньорската програма "Европейски изследвания". По-голямата продължителност е необходима, за да се разположи спокойно и ефективно във времето процесът на представяне, осмисляне, апробиране, разпространяване и намиране най-подходящия начин за приложение в практиката на учителя и училището.

В по-дългосрочна перспектива – училището има капацитет да представи и подпомогне учители от останалите 9 училища в общината в адаптирането и прилагането според конкретните условия на добрите практики.

   

LAST_UPDATED2
 
farmakosha.com