Български (България)English (United Kingdom)
Home PROJECTS Проект „Бъди приятел”
Проект „Бъди приятел”
Written by Administrator   
Wednesday, 27 March 2013 21:55
There are no translations available.

Стартира работата по Проект BG051PO001-4.1.05-0151 „Бъди приятел”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства”, в рамките на приоритетна ос 4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. ОУ ”Христо Смирненски” гр. Кубрат е водеща организация, а СОУ ”Христо Ботев” гр. Кубрат – партньор. По този проект ще работят 17 учители от двете училища и 114  ученици ще получат достъп до работа по клубове, възможност за екскурзии и плувно лято.

На 25.03.2013 г. в ритуалната зала на Читалище „Св.Св. Кирил и Методий”  се проведе официална среща на учителите и учениците, работещи по проекта. Господин Володя Войков – директор на ОУ ”Христо Смирненски” и ръководител на проекта, пожела на всички ползотворна работа. Координаторът на проекта – г-жа Гюлназ Солакова представи презентация, чрез която запозна учениците с екипа от учители и предстоящите дейности и мероприятия.

В ОУ”Христо Смирненски”са сформирани следните клубове:

Ø  „Зелен кът” с ръководител Валентина Борисова

Ø  „Танцово изкуство” с ръководител Денка Неделчева

Ø  „Млад журналист” с ръководител Катя Димитрова

Ø  „Спортен клуб” с ръководител Красимир Иванов

Ø  „Приложни изкуства” с ръководител Дончо Христов

В СОУ”Христо Ботев” ще функционират:

Ø  клуб „Театрална студия” с ръководители Пламена Овчарова-Вутова и Нуршен Халилова

Ø  клуб „Компютърен свят” с ръководител Валентина Димитрова

Ø  клуб”Толерантност” с ръководител Росица Христова

Ръководители дейности са: Марина Йорданова, Любка Мишева, Марийка Христова

За летния отдих на децата-участници в проекта се плануват плувно лято и екскурзии:

Ø  Ученическа екскурзия до с. Иваново – пещера -„Орлова чука“ – крепост Червен с пикник

Ø  Ученическа екскурзия до Свещари и местността Демир баба

Ø  Посещение на 3D кино във Варна

Ø  Еднодневна екскурзия до с. Сребърна и Силистра

Децата – членове на създадените клубове получиха емблеми с логото на проекта. Учениците се разделиха, очаквайки с интерес предстоящите дейности.

Клуб „Млад журналист”, ръководител Катя Димитрова

 http://project-be-a-friend.weebly.com/

   


Last Updated on Tuesday, 09 July 2013 17:08
 
farmakosha.com