Български (България)English (United Kingdom)
Home PROJECTS Traditional customs of four seasons
Traditional customs of four seasons
Written by Administrator   
Wednesday, 21 December 2011 14:26
There are no translations available.

 

На 14.12.2012 г. (петък) се проведе коледен празник „Нашите традиции - нашето богатство”, посветен на предстоящите празници и организиран във връзка с участието на нашето училище в международния проект „Народни обичаи от четири сезона“, програма „Учене през целия живот“, секторна програма Коменски. Учениците, ангажирани в проекта, подготвиха игри и любопитни въпроси и организираха едно незабравимо събитие за по-малките.  Повече от 90 ученици от пети и шести клас се състезаваха в забавни игри, където показаха знания за празниците от обредния календар, народните инструменти, танците и фолклорните области. Победител в състезанието стана отборът на 5. в клас. Участниците изпълниха народни песни, научиха нови факти за българския фолклор и играха хора.

Екипът на проекта желае на всички:

Весели празници и мирна и честита Нова година!

 

Успешно представяне на участници в международната среща в Ковал, Полша по проекта „Народни обичаи от четири сезона“

TRADITIONAL CUSTOMS OF FOUR SEASONS”, Договор № LLP-2011 –COM-MP-046, финансиран по Програма “Учене през целия живот”, секторна програмата “Коменски”

По проекта TRADITIONAL CUSTOMS OF FOUR SEASONS в периода 6-10 май 2012 г. бяха осъществени 11 мобилности за членове на колектива на СОУ “Христо Ботев”, град Кубрат до град Ковал, Полша. В партньорската среща взеха участие:

¨       Учителите:

1.       Силвия Мирчева Христова

2.       Майя Николова  Радева

3.       Цветомира Маринова Стефанова

4.       Марийка Христова Илиева

и

¨       Учениците:

1.       Вероника Миленова Горанова

2.       Стоил Красимиров Ганев

3.       Гергана Александрова Панчева

4.       Памела Тихомирова Няголова

5.       Цветелина Стефанова Стефанова

6.       Георги Пламенов Георгиев

7.       Едис Орхан Ахмед

 

Пътуването на 6.05.2012 г. включваше транспорт със самолет и автобус през Букурещ и Варшава до Ковал. През първия работен ден – 7 май, се проведе среща за запознаване на гости и домакини в концертната зала на местната пожарна служба. Срещата включваше: поздравление от кмета на град Ковал; историческа информация за града и училището; разходка за запознаване с историческите и туристическите забележителности на града – музеят, църквата, паметника на Кажимеж III Велики. Същия ден бяха представени и подготвените от всеки от партньорите народни обичаи от различни сезони. Всяка делегация се опита да пресъздаде чрез дейности, декори, танци, песни и носии най-характерните обичаи за своята страна. Българската делегация представи: -филм за дейностите на учениците при изработването и окичването на мартеници; - кратка пиеса за Гергьовден с песен, танци и традиционни дейности като събиране на роса, бране на цветя и билки,  люлеене и наричания за здраве и плодородие. Всички гости се присъединиха към хорото в края на представянето. След това учениците и учителите участваха в работилница за изработване на декоративни цветя. Вечерта завърши с танци. На следващия ден дейностите се проведоха в училището на домакините. Първо беше организирано посещение на учебни часове от учениците, а учителите присъстваха на урок за изработване на традиционна украса от първокласници. По-късно посетихме архитектурно – етнографския комплекс „Kłóbka”- Купка и освен, че се потопихме в бита на полското село от края на 19. и началото на 20. век участвахме в анимация – „Началното училище от началото на 20. век”. След обяда всяка от делегациите представи презентация за националната си образователната система, учителите се включиха в дискусии за ефективността и проблемите на образованието на техните страни, а ученици в спортни занимания и игри. Беше организиран и урок по приготвяне на характерни полски сладки. Вечерта приключи с много забавления в „ караоке” – стил.

През последния ден от гостуването делегациите участваха във вълнуваща екскурзия до старинния град Торун. Там посетихме различни забележителности и научихме много исторически факти за града. Денят завърши с концерт от фолклорни песни с участието на фолклорен състав от града- домакин, а гостите се представиха чрез групови и индивидуални изпълнения на народни песни. С този концерт приключи посещението в град Ковал, Полша.

Мнението на всички участници е, че между нашите традиции се откриват общи дейности, които са свързани със смяната на сезоните. В земеделските райони усилената работа започва с настъпването на пролетта и това личи в обичаите на всяка от страните, участвали в срещата. Всеки народ спазва свои ритуалите, чрез които се надява природата да е благосклонна и годината да донесе здраве и плодородия на семейството.

Всички дейности по време на срещата са документирани със снимки и видео.

 


Международен проект Traditional customs of four seasons

  „Народни обичаи от четири сезона”,

 Секторна програма Коменски 2011-TR1-COM06-24282

Мотиви: Тъй като живеем в земеделски район, ще работим за задълбочаване на разбирането, че земята е наш общ дом и зависим от всички промени в природата.  Предвиждаме да се разширят познанията за народните обичаи, събрали мъдростта на дедите ни. Младите хора ще попълнят знанията си за връзките  на човека със заобикалящия го свят, отразени в българските традиции от различните сезони.

Продължителност: 1.08.2011 – 31.07.2013

Партньори: Румъния, Полша, Турция и България

Цели, дейности и продукти:

1.     Да се проучат и сравнят  народните традиции- песни, танци и облекло;

2.     Да се проследи как промените в природата се отбелязват в народните обичаи и да се изработи календар на обичаите за всеки сезон;

3.     Да се усъвършенстват уменията за комуникация на английски език;

4.     Да се създаде лого, да се създаде и поддържа уебсайт на проекта;

5.     Да се изработи книжка – каталог на народните инструменти;

6.     Дейностите по проекта да послужат за мотивиране на учениците и допълване на темите в часовете;

Всички ученици, желаещи да се включат :

o   Да общуват на английски език на ниво, съответстващо на възрастта им.

o   Да са комуникативни и активно участващи в живота на училището;

o   Да притежават умения, съответстващи на проектните дейности.

Координатор: Майя Радева

 

Критерии за подбор на участници в пътувания в чужбина

Ученици от 6 -11 клас, вкл. желаещи да участват в пътуванията  2012/ 2013 г.  трябва да:

1.     Подготвят презентация /РР – 20 слайда/, кратък видеофилм / 6 мин./ или web site;

Продуктите трябва да представят нашето училище, града, региона и страната като цяло и в контекста на темата на проекта Traditional customs of four seasons,Работен език: Английски

2.     Участват активно в подготовката на международната среща в Кубрат;

3.     Се включат активно в планираните дейности, да покажат инициативност и умения за комуникация на английски език и работа в екип;

4.     Представят в писмен вид мотивите си за участие в проекта и опишат личните си впечатления от участието си в дейностите;

5.     Изпълняват в срок поставените задачи и проявяват творчество и предприемчивост;

6.     Притежават подходящите умения  за осъществяване на дейностите при гостуването;

7.     Общуват на английски език на ниво, съответстващо на възрастта им.

 

Проект  „Народни обичаи от четири сезона”, дейности  2011/2012

Краен срок

Дейност

Участници

16.09.2011

След 6 час

Организационна среща

Ученици и учители

7.10.2011

Петък

По график

Подготовка за първата среща:

Представяне на готови продукти на английски език за училището, града, региона и страната в контекста на проектните цели

Ученици  от 5-7 и 8 а клас

Ученици  от  9-11 клас вкл.

 

29.10.2011

 В паралелките чрез отбелязване на празници от обредния календар  и популяризиране на идеите – снимки, видеоклип, изложби и т.н.

Работа с учениците в часовете

20.11-24.11.2011

Проектна среща в Кубрат

Ученици и учители от всички партньорски държави

30.11.2011

Представяне на идеи за лого и девиз на проекта:

-         Продукти, изработени на програмите MS Paint, Photoshop, CorelDraw, MS Power Point или програми по избор;

-         Рисунки изработени с цветни моливи, бои или пастели;

/препоръчителни елементи менче, здравец, шевици, носии и други традиционни символи/

/задължителен елемент логото на програмата/  

Ученици от 5-12 клас

Най-добрите предложения ще бъдат наградени.

Готовите рисунки и продукти се предават на г-жа М. Радева или на e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

19.12.2011

Макети, пресъздаващи народни обичаи

Всички желаещи ученици

16.12.2011

Писмено изложение за личната мотивация за включване в проекта и участието в международната среща в Кубрат

Всички желаещи ученици

30.12.2011

Конкурс за лого

Всички желаещи

20.01.2012

Презентация за срещата в България

Координатор

20.01.2012

Работна среща на учителите

 

20.02.2012

Избор на лого онлайн

http://traditionalcustomsoffourseasons.info/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=48

http://traditionalcustomsoffourseasons.info/

20.02.2012

24.02.2012

Колективно изработване на мартеници

 

До

9.03.2012

1.Календар на българските обичаи;

2.Кратка пиеса „Пролетни празници“ ”възстановка” на обичай

Учениците, работещи по проекта

 

6.05-9.05.2012

Партньорска среща в Ковал, Полша

-         Видеоурок за избран народен танц

-         Кратка пиеса „Пролетни прадници“

Ученици с най-високи резултати от дейностите, подбрани по пол, възраст, умения за общуване на английски език и работа в екип и умения, съответстващи на дейностите, предвидени за срещата

30.05.2012

Отчет за дейностите и пътуването

 

 


Многонационален ученически проект

 „Народни обичаи от четири сезона”

LLP 2011-1-TR1-COM06-24282

 От 21 до 24 ноември 2011г. в Средно общообразователно училище Христо Ботев”- град Кубрат, по проекта „Народни обичаи от четири сезона”  гостуваха  повече от 40 ученици и учители от град Карс – Турция, град Ковал – Полша и град Гура Хуморулуи – Румъния.  Проектът се финансира от Европейската програма „Учене през целия живот”, секторна програма Коменски – многонационални училищни партньорства, и е с продължителност от 1.08.2011 до 31.07.2013 г.

Предвидени са различни инициативи, с които да се проучат и представят обичаи и традиции във всяка от държавите – участници; да се проследи как обичаите следват промените в природата и да се популяризира мъдростта, че човекът е обвързан с  промените през всеки от четирите сезона; да се научи кои са най-тачените празници в календара на всяка от страните - участници. Така чрез съживяване на народните традиции ще се заздравят връзките в семейството и общността и ще се  постигнат идеите за толерантност и  приятелство.

Програмата на първата среща включваше:

¨       Изложба  с предмети, типични за  българския бит от 19. и началото на 20. век;

¨       Презентации и филми за проучени обичаи, танци и фолклорни облекла;

¨       Забавни игри и загадки за фолклорните традиции;

¨       Срещи с читалищни деятели и фолклорни състави от община Кубрат;

¨       Изложба „Моята идея за лого на проекта”;

¨       Урок по народни танци;

¨       Урок и  дискусия „Обучение на учениците със специални образователни потребности по темите за фолклора и традициите”;

¨       Подреждане на трапеза за Бъдни вечер.

          Домакините и гостите се представиха пред обществеността на  Кубрат по време на концерта „Пъстроцветна шевица”. На концерта присъстваха и възрастни хора от Дом за стари хора с. Тертер.

          Включвайки се в предвидените дейности, участниците упражняват уменията си да общуват на английски език  и  подготвят програмата за следващите срещи. По проекта активно работят ученици  от всички възрасти от СОУ „Христо Ботев” с помощта на родителите си и учителите Цветомира Маринова, Марийка Христова, Росица Христова, Петя Трофилева,  Здравко Вутов, Стоян Черников, Илиян Илиев, Нуршен Халилова, Пламена Овчарова – Вутова,  Силвия Христова и координатора на проекта Майя Радева.

 

Пожелаваме ви здраве, късмет и много успехи през новата 2012 година. Весели празници!

От екипа на проекта


               

 


 


Calendar of planned activities on

“Traditional Customs of Four Seasons “

Comenius multilateral partnership

Project No 2011-1-TR1-COM06-24282

 

 

 

Approx. starting date

Description of mobility and other activities

For motilities

Partners involved

15/9/2011

Establish initial contacts for the project

 

All of us

3/10/2011

Meeting among teachers in each school and selection of students for the project

 

All of us

21/10/2011

Organizing and preparation of the first meeting

 

All of us

29/10/2011

Beginning of work with students in the class

 

All of us

20/11/2011

First transnational meeting - arrival

Bulgaria

Guests

21/11/2011

Power Point presentation of partners school, city, region and country;

Check our web page - confirm common work, places of meetings and sharing responsibilities

Bulgaria

All of us

All partners’ coordinators

22/11/2011

Students and teachers visit some cultural places to know the host country

Students will learn each other's folk dances

Bulgaria

All of us

23/11/2011

Brainstorming; how can we teach our traditional customs and dances to children and how can we join disable students to these activities.

A small folk dance concert to elderly people who haven't relatives.

Farewell dinner : students , parents and teachers

Bulgaria

Teachers

 

All of us

24/11/2011

Departure

Bulgaria

Guests

 

Involve disabled students in the folk dances and other activities.

 

All of us

 

Everybody has heard about Comenius project at each school.

 

All of us

 

How do we teach our traditional folk dances to children?

 

All of us

16/12/2011

Exhibitions with materials about our meetings

 

All of us

1912/2011

Display the logo contest and choose the three best ones

 

All of us

20/01/2012

Meeting of teachers at every school

 

All of us

20/02/2012

Voting our logo online in our web page

 

All of us

6/05/2012

Arrival in Poland

Poland

Guests

7/05/2012

The small play – performance connected with the traditional customs of each country

Poland

All of us

8/05/2012

Power Point presentation about educational system of each country - “How can we motivate students towards the learning of other languages?”

Poland

All of us

9/05/2012

Students and teachers visit some cultural places to know the host country

Poland

All of us

9/05/2012

Concert with folk songs

Poland

All of us

10/05/2012

Departure

 

Guests

Summer work

Creating  a short movie about  “How to prepare typical dish” or

a short movie about folk dances

 

Each school

19/11/2012

We collect photos for calendar 

Turkey

All of us

20/11/2012

Students and teachers visit some cultural places to know the host country

Turkey

 

21/11/2012

A leaflet with the typical instruments of each country – collecting the ideas

A short movie presentation “How to prepare typical dish”

Turkey

All of us

4/03/2012

Power point presentation about conserving of nature and planting a tree of our partnership

Romania

Each school

5/03/2012

Students and teachers visit some cultural places to know the host country

Romania

 

6/03/2012

We present our calendars

Romania

 

 

Last Updated on Thursday, 07 February 2013 15:22
 
farmakosha.com