Български (България)English (United Kingdom)
В момента има 77 посетителя в сайта

ПОСЕТИТЕЛИ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС115
mod_vvisit_counterВЧЕРА1350
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА1465
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ4548
mod_vvisit_counterВСИЧКО3069395
first
  
last
 
 
start
stop
Начало


Петък, 02 Февруари 2024 00:00

ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА СУ "Христо Ботев"


Резултати от конкурс – изложба

„Баба Марта бързала, мартенички вързала – 2024“

за изработване на мартеница и мартенско пано.

3-6 години: 1-во място - ДГ С. Бисерци, база Звънарци – Серай Сердар Салиева;

                     2-ро място - ДГ „Щастливо детство“ гр. Кубрат – Амели Илиева;

                     3-то място - ДГ „Здравец“ гр. Кубрат, група „Слънчо“ – Пламен Стефанов Петров;   

                     3-то място – ДГ Божурово – Ефе и Еге Ведат;                      

7-11 години:  1-во място – СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат – Толга Гюнер Санджактар - 1“б“ клас;

                        1-во място – ОУ с. Беловец – Айсу Меджнунова Мюджаибова;

                        2-ро мястоСУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат – Ерем Мехмедов - 1“б“ клас;

                        2-ро място – Айсу Мюджаибова;

                       3-то място -  СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат – Теодора Тодорова – 2 „в“ клас;

                          3-то място - СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат – Едже Орхан 2 „в“ клас;                    

12-15 години:  1-во място – не се пресъжда;

                          2-ро място - не се пресъжда;

                          3-то място - СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат – Йоанна Мичева – 8 „б“ клас;

16-18 години:  1-во място - СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат – Кристияна Димитрова и Румина Драгнева – 10 „б“ клас;

                          2-ро място - СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат – Гергана Атанасова 11 „а“ клас;

                          3-то място - СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат – 12 „А“ клас;                         

над 19 години:  1-во място – Дом за стари хора, с. Тертер;

                              2-ро място – ДЦПЛУ гр. Кубрат;

                              3-то място - не се пресъжда. 

Поощрителни награди:

1. Мелина Ан Миланов – 8 год. – с. Мъдрево

2. Марин Маринов Генов – 1-ви клас, ОУ с. Беловец

3. Семих Игданов Зюлкяров 7 год., с. Божурово;

4. Иван Северинов Красимиров 9 год.

5. Гергана и Ивана Владимирова Василева 10 год., с. Беловец

6. Нур Красимирова Емилова 10 год., с Беловец;

7. Туана Сонер Артар - 1“а“ клас;

8. Аслъ Назми - 1“а“ клас;

9. Лора Станчева - 1“б“ клас;

10. Дея Николаева - 1“б“ клас;

11. Шарл Пиер Дейер - 1“б“ клас;

12. Езги Джунейтова Османова - 1“а“ клас;

13. Азра Х. Неджми - 1“а“ клас;

14. Мелис Мерал - 1“б“ клас;

15. Езил Исмаилова - 2 „а“ клас;                    

16. Цветомира Драганова - 2 „б“ клас;                    

17. Мария Енчева 2 „б“ клас;                    

18. Диляй Джунейтова Джеватова -2 „б“ клас;                    

19. Анъл Юджел - 2 „а“ клас;                    

20. Калоян Цветалинов - 2 „а“ клас;                    

21. Виктория Светлинова Атанасова - 3 „а“ клас;                    

22. Велислав Светлинов Атанасов - 3 „а“ клас;                    

23. Джейда Гюнерова Халибрамова - 3 „а“ клас;                    

24. Лъчезара Станимирова Стоянова – 9 год.

25. Берай Гюнай Ферад - 3 „в“ клас;                    

26. Еге Мюмюн Хасан - 3 „в“ клас;                    

27. Евгени Каменов Кирилов - 3 „в“ клас;                    

28. Здравко Каменов Кирилов - 3 „в“ клас;                    

29. Виктор - 3 „а“ клас;                    

30. Виктория Дениславова Стефанова - 3 „б“ клас;                    

31. Ибрям Атанай Ахмед - 4 „а“ клас;                    

32. Александра Пламенова Атанасова - 4 „а“ клас;                    

33. Натали Светломирова - 4 „б“ клас;   

34. Естер Небиева – 5 „в“ клас.                                      

Уважаеми родители и ученици,

Училището ни участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

 Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

 Дейностите, по които училището участва са:

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Дейност 3 Обучения на педагогически специалисти да усъвършенстване на уменията им за преподаване при ОРЕС: тези обучения също ще са

краткотрайни от 6 часа и ще са насочени към учителите, които срещат трудности в използването на интернет платформи и други форми на синхронно

обучение от разстояние.

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи,

търсене на електронно съдържание и др.).

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , финансиран от Оперативна програма

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

За повече информация - тук


През учебната 2019/2020 г.  СУ „Христо Ботев“ стартира проект „Образование за утрешния ден“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Целите на проекта са насочени към:

– Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали)

– усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

– подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

– повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

– насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

  •  В периода Януари 2020 – Юли 2020г. училището сформира три клуба за повишаване на дигиталните умения на учениците.
  • В периода декември 2022 - юни 2023 година е сформирана група за кодиране за ученици 5-7 клас с ръководител Чавдар Маринов.  
  • От 16 октомври 2023 година в училище е сформиран клуб по интереси за ученици 5-7 клас с ръководител Чавдар Маринов.

Повече информация за проекта - тук


 


ТОРМОЗЪТ ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

ВЪПРОСНИК ЗА УЧИТЕЛЯ

ВЪПРОСНИК ЗА УЧЕНИКА


 


 

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ


Петък, 23 Февруари 2024 16:22
Сряда, 07 Февруари 2024 00:00
Сряда, 07 Февруари 2024 00:00
Петък, 02 Февруари 2024 00:00
Петък, 02 Февруари 2024 00:00
Четвъртък, 01 Февруари 2024 12:04
Четвъртък, 01 Февруари 2024 00:00
Сряда, 10 Януари 2024 09:05
Сряда, 03 Януари 2024 09:59
Сряда, 03 Януари 2024 00:00
farmakosha.com