Български (България)English (United Kingdom)
We have 32 guests online

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС116
mod_vvisit_counterВЧЕРА342
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА772
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ11246
mod_vvisit_counterВСИЧКО2263428
first
  
last
 
 
start
stop
Home


Friday, 29 October 2021 00:00
There are no translations available.

ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА СУ "Христо Ботев"


Поредно признание за екипа от ученици и учители на СУ "Христо Ботев" - гр. Кубрат

Проектът "DIGITAL TOUR OF 7 WONDERS OF THE WORLD", в който взеха участие ученици от 5а клас, техния класен ръководител в начален етап г-жа Нуршен Халилова и г-жа Цв. Маринова, учител по ИТ, донеси на училището ни две отличия - Европейски знак за качество и Национален знак за качество. 

Целта на проекта бе учители и ученици да преоткрият седемте антични чудеса на света. Да се запознаят с различни култури и да споделят това културно наследство помежду си. Да се ​​създаде общо усещане за история и да насърчи учениците да изследват миналото. Изследвани бяха древните седем чудеса на света погледнати от гледна точка на математиката, географията, историята, изобразителното изкуство, религията и литературата. Откривахме нови неща,  забавлявахме се, представяхме продукти и проучвания. Докато се правише това проучване учениците повишиха своите дигитални компетенции и използваха информационните и комуникационни технологии по-ефективно. Едно сътрудничество между всички партньори и съвместна работа за създаване на крайните продукти – филм и електронна книга. Проекта даде и възможност на учениците да общуват с ученици от различни страни.

    

 

    


Уважаеми родители и ученици,

Училището ни участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

 Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

 Дейностите, по които училището участва са:

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Дейност 3 Обучения на педагогически специалисти да усъвършенстване на уменията им за преподаване при ОРЕС: тези обучения също ще са краткотрайни от 6 часа и ще са насочени към учителите, които срещат трудности в използването на интернет платформи и други форми на синхронно обучение от разстояние.

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

За повече информация - тук


ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета с натрупване от 01.01.2021г. до 30.09.2021г.


През учебната 2019/2020 г.  СУ „Христо Ботев“ стартира проект „Образование за утрешния ден“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Целите на проекта са насочени към:

– Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали)

– усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

– подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

– повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

– насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

 В периода Януари 2020 – Юли 2020г. училището сформира три клуба за повишаване на дигиталните умения на учениците. 


 ТОРМОЗЪТ ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

ВЪПРОСНИК ЗА УЧИТЕЛЯ

ВЪПРОСНИК ЗА УЧЕНИКА


 


 
farmakosha.com