Български (България)English (United Kingdom)
We have 30 guests online

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС1532
mod_vvisit_counterВЧЕРА983
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА2515
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ21942
mod_vvisit_counterВСИЧКО3343935
first
  
last
 
 
start
stop
Home


Friday, 02 February 2024 00:00
There are no translations available.

ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА СУ "Христо Ботев"


ГРАФИК

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 202
4/2025 г. 

Дейности по приема на учениците в първи клас

Дата

1.

Подаване на заявления по образец от родителите/ настойниците за записване на деца в първи клас с приложени необходими документи

 От 11.04.2024 г.

до 31.05.2024 г.

2.

Обявяване на резултатите от първото класиране на видно място

До 02.06.2024 г.

3.

Записване на класираните ученици

До 09.06.2024 г.

4.

Обявяване на свободните места след първо класиране

До 14.06.2024 г.

5.

Попълване на свободните места след първо класиране

До 19.06.2024 г.

6.

Обявяване на останалите свободни места./свободните места могат да се запълват до 15.09.2024 г./

До 21.06.2024 г.

  

Уважаеми родители и ученици,

Училището ни участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

 Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

 Дейностите, по които училището участва са:

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Дейност 3 Обучения на педагогически специалисти да усъвършенстване на уменията им за преподаване при ОРЕС: тези обучения също ще са

краткотрайни от 6 часа и ще са насочени към учителите, които срещат трудности в използването на интернет платформи и други форми на синхронно

обучение от разстояние.

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи,

търсене на електронно съдържание и др.).

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , финансиран от Оперативна програма

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

За повече информация - тук


През учебната 2019/2020 г.  СУ „Христо Ботев“ стартира проект „Образование за утрешния ден“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Целите на проекта са насочени към:

– Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали)

– усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

– подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

– повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

– насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

  •  В периода Януари 2020 – Юли 2020г. училището сформира три клуба за повишаване на дигиталните умения на учениците.
  • В периода декември 2022 - юни 2023 година е сформирана група за кодиране за ученици 5-7 клас с ръководител Чавдар Маринов.  
  • От 16 октомври 2023 година в училище е сформиран клуб по интереси за ученици 5-7 клас с ръководител Чавдар Маринов.

Повече информация за проекта - тук


 


ТОРМОЗЪТ ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

ВЪПРОСНИК ЗА УЧИТЕЛЯ

ВЪПРОСНИК ЗА УЧЕНИКА