Български (България)English (United Kingdom)
Начало УЧИТЕЛИ
УЧИТЕЛИ


 

Име

Фамилия

Длъжност 

Росица 

Христова

Директор

Валентина

Димитрова

Зам. директор, учебна дейност

Венко

Божанов

Зам. директор, учебно творческа дейност

Анастасия

Михайлова

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

Шенал

Исмаил

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

Ивелина 

Станчева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Татяна 

Попова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

Павлинка 

Стоянова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Елка 

Игнатова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

Пламена

Овчарова-Вутова

 Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

Нуршен

Халилова

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

Цветомира

Стоянова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

Ралица

Енчева-Черникова

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

Добринка 

Илиева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

Ана 

Василева

 Старши учител в ГЦОУД

Анка 

Борисова

Старши учител в ГЦОУД

Вилдан

Халилова

Учител в ГЦОУД

Ахмед

Хасан

Старши учител в ГЦОД

Елис

Кибар

Учител в ГЦОУД

Анелия

Георгиева-Петкова

Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

Марийка

Илиева

Старши учител по Български език и литература, Руски език

Анка

Иванова

Старши учител по Български език и литература

Петя

Димитрова

Старши учител по Български език и литература

Найден

Нанев

Старши учител по Български език и литература, Руски език

Невин

Мустафова

Учител по Български език и литература

Нина

Цонева

Старши учител по Английски език

Леман

Байрактарова

Старши учител по Английски език

Каролина

Пейчева

Старши учител по Английски език

Биляна

Атанасова

Старши учител по Английски език

Димо

Митев

Старши учител по Математика 

Даниела

Маринова

Старши учител по Математика 

Нургюл

Солак

Старши учител по Математика 

Виждан

Мухалемова

Старши учител по Информационни технологии и КМИТ

Цветомира

Стефанова

Старши учител по Информационни технологии и КМИТ

Чавдар

Черников

Старши учител по Информационни технологии и КМИТ

Мария

Добрева

Учител по Физика и астрономия, Химия и ООС

Алтан

Мехмедов

Старши учител по Биология и здравно образование, Химия и ООС

Майя

Радева

Главен учител по Биология и здравно образование, Химия и ООС

Силвена

Богданова

Старши учител по Биология и здравно образование, География и икономика

Йорданка 

Отт

Учител по Руски език

Айсел

Вели Реджеб

Учител по Немски език

Борислав

Борисов

Старши учител по История и цивилизации

Иванка

Алексиева

Старши учител по История и цивилизации и География и икономика

Красимира

Александрова

Учител по Философия, Гражданско образование и История и цивилизации

Дарина

Николова

Старши учител по География и икономика

Валентин 

Радев

Учител по Изобразително изкуство

Илиян

Илиев

Старши учител по Физическо възпитание и спорт

Ивелин

Иванов

Страши учител по Физическо възпитание и спорт

Елеонора

Стефанова

Старши учител по Физическо възпитание и спорт

Дияна

Илиева

Старши учител по Технологии и предприемачество

Евгений

Лазаров

Старши учител в ГЦОУД

Цветалина

Генчева

Учител по Музика 

Стефка

Александрова

Психолог

 


farmakosha.com