Български (България)English (United Kingdom)

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС1570
mod_vvisit_counterВЧЕРА983
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА2553
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ21980
mod_vvisit_counterВСИЧКО3343973
first
  
last
 
 
start
stop
Home NEWS
НОВИНИ
Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи, собственост на СУ „Христо Ботев”
There are no translations available.

Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи, собственост на СУ „Христо Ботев”

 

 
Записване на приети в 8. клас ученици
There are no translations available.

Записване на приети в 8. клас ученици

Скъпи ученици, уважаеми родители,

            Записването на учениците, които са приети в 8. клас на СУ „Христо Ботев“ – град Кубрат, става чрез подаване на документи за прием в стая 225 от 8:00 до 14:00 ч. и в Библиотеката от 14:00 до 16:00 ч.

1.     Записване след първо класиране: 14–16 юли 2021 година или подаване на заявление за участие във втори етап на класирането;

2.     Записване след второ класиране: 21–22 юли 2021 година;

3.     Записване след трето класиране: 30 юли 2021 година.

          

  При записване родителите/настойниците или упълномощени от тях с нотариално пълномощно лица предоставят следните документи:

Ø  За приетите в паралелка Профил „Чужди езици – Английски език“ - попълнен (по образец) пакет документи, включващ Заявление за записване, съдържащо данни за ученика и родителите, Заявление за избора на учебни предмети, които се изучават като ИУЧ и за модул „Спорт“ и Декларация за съгласие за обработка на лични данни, Оригинал на Свидетелството за основно образование и копие на Удостоверение за раждане.

  1. Заявление-тук;

   2. Декларация за информирано съгласие-тук;

Ø  За приетите в паралелка Профил „Природни науки“ - попълнен (по образец) пакет документи, включващ Заявление за записване, съдържащо данни за ученика и родителите, Заявление за избора на учебни предмети, които се изучават като ИУЧ и за модул „Спорт“ и Декларация за съгласие за обработка на лични данни, Оригинал на Свидетелството за основно образование и копие на Удостоверение за раждане.

  1. Заявление-тук;

   2. Декларация за информирано съгласие-тук;

Ø  В началото на учебната година ученикът трябва да представи лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар.

 

Ø  Заявление за участие във втори етап на класирането за учениците, които НЕ са приети в по предно желание.

 [за изтегляне натиснете тук].

 
Класирани ученици за участие в НП „Отново заедно“
There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ

След като разгледа подадените заявления от ученици  за участие в НП „Отново заедно“, на базата на приети от ПС критерии, комисията определена със Заповед №  523/23.06.2021 г. на директора на СУ „Христо Ботев“ одобри за участие в програмата следните ученици:

 

 

име

клас

общ брой точки

М/Ж

1

Патрисия Маринова Димитрова

6

17

Ж

2

Нора Миленова Михайлова

6

16

Ж

3

Даниел Ивайлов Величков

6

15

М

4

Мариела Мирославова Маринова

6

15

Ж

5

Ирем Недим Расимова

7

15

Ж

6

Денислав Георгиев Енчев

6

13

М

7

Траяна Иванова Делева

8

13

Ж

8

Гергана Атанасова Атанасова

8

13

Ж

9

Аляра Тамерова Ремзиева

9

13

Ж

10

Антон Пламенов Петров

5

12

М

11

Гамзе Мюмюн Хасан

5

12

Ж

12

Сезен Сунай Мехмед

5

12

Ж

13

Преслав Мирославов Йорданова

6

12

Ж

14

Никола Живков Мичев

6

12

М

15

Магдалена Илиянова Енчева

6

12

Ж

16

Аника Миткова Иванова

9

12

Ж

17

Селин Алкин Неби

10

12

Ж

18

Десислава Момчилова Банчева

10

12

Ж

19

Дерия Алтънай Кър

10

12

Ж

20

Християна Димитрова Няголова

10

12

Ж

21

Арнел Джюнейт Кедик

10

12

Ж

22

Ния Павлинова Данаилова

10

12

Ж

23

Хелин Ерханова Бейрактарова

10

12

Ж

24

Росен Николаев Христов

11

12

М

25

Арзу Метин Мейсуд

5

11

Ж

26

Симон Атанасов Атанасов

6

11

М

27

Ралица Цветомирова Беремска

6

11

Ж

28

Мирослав Ангелов Митев

7

11

М

29

Дамла Юзджан Фейзи

7

11

Ж

30

Синем Турханова Хюсеинова

6

11

Ж

31

Доника Емилова Димитрова

8

11

Ж

32

Драгомир Стоянов Стоянов

8

11

М

33

Преслава Павлинова Коджахристова

9

11

Ж

34

Каан Самир Велиев

9

11

М

35

Хелин Инджи Синадънлъ

10

11

Ж

36

Ивайло Валентинов Асенов

8

11

М

37

Бианка Николова Илиева

6

10

Ж

38

Илиян Боянов Ряховлиев

7

10

М

39

Йорданка Маривнова Иванова

7

10

Ж

40

Жаклин Еркан Мехмедова

7

10

Ж

41

Иляйза Ертанова Рейханова

6

10

Ж

42

Петко Маринов Иванов

6

9

М

43

Десислава Атанасова Веселинова

10

9

Ж

44

Беатрис Деянова Великова

10

9

Ж

 

Ръководители на групите:

1.     Валентина Петрова Димитрова

2.     Анелия Иванова Георгиева

3.     Илиян Йорданов Илиев

4.     Борислав Руменов Борисов

 
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ И ДЕЙНОСТИ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ
There are no translations available.

 

ГРАФИК  НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ И ДЕЙНОСТИ НА  УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ

Училищната комисия по приема на ученици ще осъществява дейността си съгласно графика на дейностите по приемане на ученици.  

Място на работата на комисията:

При подаване на документи  за участие в класиране -  СУ „Христо Ботев“, стая 225

При записване  - СУ „Христо Ботев“ - училищна библиотека/ стая на АТС

 

 

Вид дейност

Срок

 

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  

05 - 07.07.2021 г.

8.00 – 15.30 ч.

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13.07.2021 г. 

 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

 до 16.07.2021 г. 

8.00 – 16.00 ч.

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20.07.2021 г.

 

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22.07.2021 г.

8.00 – 16.00 ч.

 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23.07.2021 г.

 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26-27.07.2021 г. 

8.00 – 16.00 ч.

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

 29.07.2021 г. 

 

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30.07.2021 г. 

8.00 – 16.00 ч.

 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 02.08.2021 г.

 

 
Прием за учебната 2021/2022 година График на дейностите по приемане на ученици след завършeно основно образование (VII клас)
There are no translations available.

 

Прием за учебната 2021/2022 година

График на дейностите по приемане на ученици след завършeно основно образование (VII клас)

 

Вид дейност

Срок

1.      

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

до 01.07.2021 г. 

2.      

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема

05 - 07.07.2021 г.

3.      

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13.07.2021 г. 

4.      

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

 до 16.07.2021 г. 

5.      

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20.07.2021 г.

6.      

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22.07.2021 г.

7.      

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23.07.2021 г.

8.      

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26-27.07.2021 г. 

9.      

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

 29.07.2021 г. 

10.   

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30.07.2021 г. 

11.   

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 02.08.2021 г.

12.   

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора до 10.09.2021 г. вкл.

13.   

Утвърждаване на осъществения държавен план прием

до 14.09.2021 г. вкл.

 

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 5 of 34
farmakosha.com