Български (България)English (United Kingdom)
Начало НОВИНИ График за допълнителни компенсиращи мерки за учениците от 1. до 3. клас в условията на преустановен присъствен образователен процес в условията на COVID-19
График за допълнителни компенсиращи мерки за учениците от 1. до 3. клас в условията на преустановен присъствен образователен процес в условията на COVID-19

 

Организатор

Клас

Вид дейност

Ръководител

Място на провеждане

Дата

Ден

Час

СУ „Христо Ботев”

1., 2. и 3.клас

Занимания по интереси

Зоя

Калинова

Корпус 3

От 07.06 до.17.06.

2021

Весеки ден

от 9.00 ч. – 10.10 ч.

СУ „Христо Ботев”

3. клас

Допълнителна  работа по  БЕЛ

Татяна  Попова

Корпус 3

От 03.06 до.10.06.

2021

Весеки ден

от 10.00 ч. – 11.30 ч.

СУ „Христо Ботев”

2. клас

Занимания по интереси - танци

Валентина Димитрова

Корпус 1

03.06.2021

07.06.2021

10.06.2021

Четвъртък

Понеделник

четвъртък

16.00 ч.

 
farmakosha.com