Български (България)English (United Kingdom)

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС352
mod_vvisit_counterВЧЕРА1193
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА6177
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ16251
mod_vvisit_counterВСИЧКО1872092
first
  
last
 
 
start
stop
Home ПЛАН-ПРИЕМ, ДЗИ, НВО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
Written by Administrator   
Monday, 23 October 2017 00:00
There are no translations available.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 година


  Подаване на заявление за допускане до ДЗИ 
майска сесия 2020 г.                                                                                         04.03.2020 г. - 17.03.2020 г.  

 

Получаване на служебна бележка за допускане,
   с която зрелостникът се явява на изпитите:                                            до 18 май 2020 г.  


Сесия май-юни - 2019 г.                                                                                     2019/2020 уч. г.:

Български език и литература                                                                         20 май 2020 г. -     08.00 часа 
Втори задължителен изпит                                                                             22 май 2020 г. -     08.00 часа 
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика                              в периода 26 май 2020г. - 29 май 2020 г.

Сесия август - септември                                                                             2019/2020 уч. г.:

Български език и литература                                                                         27 август 2020 г. -     08.00 часа 
Втори задължителен изпит                                                                             28 август 2020 г. -     08.00 часа 
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика                              в периода 31 август 2020 г. - 03 септември 2020 г.


 Общ успех за дипломата 
оценка (с точност до 0,01) средноаритметична от :

1.Средноаритметичната оценка от оценките на държавни зрелостни изпити
2.Средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в ЗП
3.Средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в ЗИП  Из "ЗАКОН ЗА СТЕПЕНТА НА ОБРАЗОВАНИЕ"

ал. 1 Средно образование се придобива след успешно завършен ХII клас и успешно положени два държавни зрелостни изпита по учебни предмети или цикъл от учебни предмети, които се изучават в гимназиалния етап, като единият от тях е по български език и литература, а вторият се определя по избор на ученика от предмети, изучавани в часовете за задължителната общообразователна подготовка.:

  • чужд език
  • математика
  • физика и астрономия
  • биология и здравно образование
  • химия и опазване на околната среда
  • история и цивилизация
  • география и икономика
  • цикъл "философия"

 

Държавните зрелостни изпити по ал. 1 са задължителни и не се допуска освобождаване от тях. По свое желание ученикът може да положи и държавни зрелостни изпити по избрани от него учебни предмети или цикъл от учебни предмети по ал. 1.

Ученик, завършил успешно ХII клас, който не се е явил и не е положил успешно държавните зрелостни изпити, по свое желание получава удостоверение за завършен гимназиален етап, което му дава право да продължи с професионално обучение за придобиване на квалификация по професия.


Из "НАРЕДБА № 3 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЗИ"

Чл. 9. (ал. 1) Учениците, които желаят да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити, подават заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката, до директора на училището, в което се обучават.
   (ал. 2) Лица, които са придобили правото да полагат зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявлението по ал. 1 до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито - до регионалния инспекторат по образованието (РИО).

Чл. 27. (ал.1) Зрелостникът подава заявление за допускане до държавни зрелостни изпити и получава служебни бележки за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити и за кандидат, допуснат до държавни зрелостни изпити.
   (ал. 2) Зрелостникът е длъжен да се яви в определеното училище с документ за самоличност и служебната бележка за допускане до държавни зрелостни изпити не по-късно от 30 минути преди началото на държавния зрелостен изпит.


МОН - сайт  »  "zamaturite"

 

Last Updated on Wednesday, 04 September 2019 12:20
 
farmakosha.com