Български (България)English (United Kingdom)
Начало ПЛАН-ПРИЕМ, ДЗИ, НВО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
Написано от Administrator   
Сряда, 20 Септември 2023 00:00

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

 

Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. за определяне дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 година (публ. 01.09.2023 г.)

 1.  Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, както следва:

Сесия май – юни

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08,30 ч.

• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.

• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 – 31 май 2024 г.

Сесия август – септември

• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08,30 ч.

• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.

• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 август – 30 август 2024 г.

 2.  График на дейностите за провеждане и оценяване на ДЗИ за учебната 2023/2024 г. за сесия май- юни

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки  - 06.02.2024 г. – 21.02.2024 г.

Допускане до държавни зрелостни изпити – до 16.05.2024 г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 16.05.2024 г.

Обявяване на резултатите от държавни зрелостни изпити – до 07.06.2024г.

LAST_UPDATED2
 
farmakosha.com